เอมิเรตส์ยกระดับการเดินทางช่วงโควิด-19 กับนวัตกรรมไร้สัมผัส เพื่อการเดินทางที่ราบรื่นยิ่งกว่า

เอมิเรตส์ยกระดับการเดินทางช่วงโควิด-19 กับนวัตกรรมไร้สัมผัส เพื่อการเดินทางที่ราบรื่นยิ่งกว่า

โดยความร่วมมือระหว่างสมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ (IATA) เอมิเรตส์อำนวยความสะดวกให้ลูกค้าผ่าน IATA Travel Pass App ซึ่งช่วยให้ลูกค้าสามารถติดตามข้อบังคับการเดินทางล่าสุด

Aug 3, 2021

etetewtgae

Top Rated

error: Content is protected !!