เอมิเรตส์ มุ่งขยายเครือข่ายเส้นทางบริการของเครื่องบิน A380 หนุนรองรับความต้องการของการเดินทางที่เพิ่มขึ้น

เอมิเรตส์ มุ่งขยายเครือข่ายเส้นทางบริการของเครื่องบิน A380 หนุนรองรับความต้องการของการเดินทางที่เพิ่มขึ้น

เครื่องบิน A380 ของเอมิเรตส์ยังคงเป็นที่กล่าวถึงและต้องการเป็นอย่างมากสำหรับนักเดินทาง ด้วยห้องโดยสารที่มีขนาดกว้างขวางและสะดวกสบาย พร้อมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกที่ทันสมัย

Oct 8, 2021

etetewtgae

Top Rated

error: Content is protected !!