เอมิเรตส์ สกายคาร์โก ขนส่งวัคซีนป้องกันไวรัสโควิด-19 บนเที่ยวบิน รวมทั้งหมดกว่า 600 ล้านโดส สู่ทุกจุดหมายปลายทางทั่วโลก

เอมิเรตส์ สกายคาร์โก ขนส่งวัคซีนป้องกันไวรัสโควิด-19 บนเที่ยวบิน รวมทั้งหมดกว่า 600 ล้านโดส สู่ทุกจุดหมายปลายทางทั่วโลก

ความต้องการของการขนส่งวัคซีนป้องกันไวรัสโควิด-19 ที่เพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดในช่วงครึ่งปีหลังของปี 2564 ซึ่งควบคู่ไปกับการเปิดตัววัคซีนชนิดใหม่

Dec 28, 2021

etetewtgae

Top Rated

error: Content is protected !!