เอมิเรตส์ สกายคาร์โก ยกระดับการจองเที่ยวบินขนส่งสินค้าแบบไร้รอยต่อ ผ่านแพลตฟอร์ม คาร์โกไวซ์

เอมิเรตส์ สกายคาร์โก ยกระดับการจองเที่ยวบินขนส่งสินค้าแบบไร้รอยต่อ ผ่านแพลตฟอร์ม คาร์โกไวซ์

เอมิเรตส์ สกายคาร์โก ได้เปิดให้บริการการเข้าถึงเที่ยวบินและรายการสินค้าแก่ลูกค้าทุกท่านผ่านแพลตฟอร์มใหม่ ภายใต้ชื่อ คาร์โกไวซ์ (CargoWise)

Sep 23, 2021

etetewtgae

Top Rated

error: Content is protected !!