แอ็กซอลตา (ประเทศไทย) (Axalta Thailand) ร่วมกับ ผู้ประกอบธุรกิจศูนย์ซ่อมตัวถังและสี มอบผลิตภัณฑ์สีพ่นรถยนต์ เพื่อใช้ประกอบการฝึกทักษะและส่งเสริมคุณภาพบุคลากร แก่วิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์

แอ็กซอลตา (ประเทศไทย) (Axalta Thailand) ร่วมกับ ผู้ประกอบธุรกิจศูนย์ซ่อมตัวถังและสี มอบผลิตภัณฑ์สีพ่นรถยนต์ เพื่อใช้ประกอบการฝึกทักษะและส่งเสริมคุณภาพบุคลากร แก่วิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์

มอบผลิตภัณฑ์สีพ่นรถยนต์ ปริมาณ 5,500 ลิตร เพื่อใช้ประกอบการฝึกฝนทักษะและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา บุคลากรวิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์ ซึ่งเป็นหนึ่งในการศึกษาระบบทวิภาคี

Nov 9, 2020

etetewtgae

Top Rated

error: Content is protected !!