โควิด-19 จะเปลี่ยนแปลงวิถีการจับจ่ายใช้สอยและการใช้ชีวิตของผู้คนอย่างถาวรหรือไม่?

โควิด-19 จะเปลี่ยนแปลงวิถีการจับจ่ายใช้สอยและการใช้ชีวิตของผู้คนอย่างถาวรหรือไม่?

ผู้คนยังชอบที่จะออกไปซื้อหาสินค้าด้วยตัวเอง ธุรกิจการบินก็กลับมาเฟื่องฟู หลายๆ คนต้องการจะกลับไปเรียนในชั้นเรียน ธุรกิจส่งอาหารก็ไม่ได้เติบโตขึ้น แต่กลับกำลังชะลอตัวลง

Jul 8, 2021

etetewtgae

Top Rated

error: Content is protected !!