โรงแรมไทยเตรียมเฮ นักท่องเที่ยวแห่จองที่พักช่วงเทศกาลสงกรานต์

โรงแรมไทยเตรียมเฮ นักท่องเที่ยวแห่จองที่พักช่วงเทศกาลสงกรานต์

ข้อมูลจาก World Hotel Index เผยอัตราการจองที่พักของนักท่องเที่ยวในช่วงสัปดาห์เทศกาลสงกรานต์นั้นสูงกว่า 24% ของอัตราการจองโรงแรมทั้งหมดที่คาดการณ์ไว้ใน 12 เดือนข้างหน้า

Apr 1, 2021

etetewtgae

Top Rated

error: Content is protected !!