โอเนียน โมบิลิตี้ เปิดตัวรถสามล้อบรรทุกสินค้าพลังงานไฟฟ้าพร้อมแบตเตอรี่แบบถอดเปลี่ยนได้ในกรุงเทพฯ

โอเนียน โมบิลิตี้ เปิดตัวรถสามล้อบรรทุกสินค้าพลังงานไฟฟ้าพร้อมแบตเตอรี่แบบถอดเปลี่ยนได้ในกรุงเทพฯ

เปิดตัวโอเนียน ที1ซี (ONiON T1c) รถขนส่งสินค้าพลังงานไฟฟ้าพร้อมแบตเตอรี่แบบถอดเปลี่ยนได้ โอเนียน ที1ซี สร้างบนแพลตฟอร์มรถสามล้อไฟฟ้าเทคโนโลยีเอกสิทธิ์เฉพาะของบริษัทฯ

Jul 26, 2022

etetewtgae

Top Rated

error: Content is protected !!