ไทยเดินหน้าทวงโบราณวัตถุอีกหลายชิ้นต่อจากทับหลัง‘หนองหงษ์-เขาโล้น’

ไทยเดินหน้าทวงโบราณวัตถุอีกหลายชิ้นต่อจากทับหลัง‘หนองหงษ์-เขาโล้น’

การส่งมอบโบราณวัตถุที่มีความสำคัญต่อประวัติศาสตร์ โบราณคดี และวัฒนธรรม คืนให้แก่รัฐบาลไทยและประชาชนไทยในครั้งนี้ สะท้อนการทำงานอย่างใกล้ชิดจากหลายหน่วยงานของไทยและสหรัฐฯ

Jun 2, 2021

etetewtgae

Top Rated

error: Content is protected !!