ไรเซ่น เอ็นเนอร์ยี่ เปิดตัวผลิตภัณฑ์เซลล์แสงอาทิตย์ BIPV และ HJT ชูจุดเด่นคาร์บอนต่ำพิเศษ

ไรเซ่น เอ็นเนอร์ยี่ เปิดตัวผลิตภัณฑ์เซลล์แสงอาทิตย์ BIPV และ HJT ชูจุดเด่นคาร์บอนต่ำพิเศษ

ความก้าวหน้าของเทคโนโลยี Passivation ผลิตภัณฑ์นี้จึงมาพร้อมกับความต่างศักย์ไฟฟ้าวงจรเปิดที่สูงกว่า 750 มิลลิโวลต์ และแผ่นเวเฟอร์บางเฉียบที่มีความหนาน้อยกว่าเซลล์ TOPCon และ PERC เล็กน้อย

Apr 5, 2022

etetewtgae

Top Rated

error: Content is protected !!