ไวน์บ่มในอวกาศ – สุนทรียภาพของรสสัมผัสในศตวรรษที่ 21

ไวน์บ่มในอวกาศ – สุนทรียภาพของรสสัมผัสในศตวรรษที่ 21

เชิญผู้เชี่ยวชาญด้านไวน์ 12 คน มาลองชิมไวน์ที่บ่มในอวกาศ พร้อมๆ กับไวน์ประเภทเดียวกันที่บ่มบนพื้นโลก โดยปิดฉลาดขวดทั้งหมดไม่ให้ผู้ทดสอบทราบว่าขวดใดมาจากที่ใด

Mar 24, 2021

etetewtgae

Top Rated

error: Content is protected !!