‘SHARGE’ ตั้งเป้าขึ้นเบอร์หนึ่งผู้ให้บริการธุรกิจชาร์จรถ EV ครบวงจร ชูโรดแมป LIFESTYLE CHARGING ECOSYSTEM “NIGHT, DAY, ON-THE-GO” ตั้งเป้ายอดขายสู่ 3,000 ล้านบาท ภายใน 5 ปี

‘SHARGE’ ตั้งเป้าขึ้นเบอร์หนึ่งผู้ให้บริการธุรกิจชาร์จรถ EV ครบวงจร ชูโรดแมป LIFESTYLE CHARGING ECOSYSTEM “NIGHT, DAY, ON-THE-GO” ตั้งเป้ายอดขายสู่ 3,000 ล้านบาท ภายใน 5 ปี

สร้างยอดขายได้ 3,000 ล้านบาท จากการขายเครื่องชาร์จ 16,000 เครื่อง โดยเป้าหมายรายได้ดังกล่าวจะมาจากการขายอุปกรณ์ให้กับโครงการที่พักอาศัย 30% และ 70% มาจากยอดขายไฟฟ้า

May 19, 2021

etetewtgae

Top Rated

error: Content is protected !!