10 แบรนด์ SMEs ไทยเตรียมเจาะตลาดจีนสิงหาคมนี้

10 แบรนด์ SMEs ไทยเตรียมเจาะตลาดจีนสิงหาคมนี้

โครงการกิจกรรมบ่มเพาะผู้ประกอบการแบรนด์ไทยสู่ตลาดจีน ดำเนินงานโดยสำนักส่งเสริมนวัตกรรมและสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อการค้า ร่วมกับศูนย์สร้างโอกาสธุรกิจไทยสู่จีน Thailand Smart Trade Center

Aug 1, 2021

etetewtgae

Top Rated

error: Content is protected !!