4 เคล็ดลับ หนุนธุรกิจขนาดเล็กให้โดดเด่นยุคโควิด-19

4 เคล็ดลับ หนุนธุรกิจขนาดเล็กให้โดดเด่นยุคโควิด-19

หากธุรกิจรอดพ้นจากวิกฤตโควิด-19 มาได้ ล้วนมาจากการตั้งคำถาม การเรียนรู้ และการปรับตัวทั้งสิ้น ซึ่งทำให้ธุรกิจเหล่านี้แข็งแกร่งขึ้นกว่าเดิม

Jun 10, 2021

etetewtgae

Top Rated

error: Content is protected !!