เดือนพฤศจิกายน 2563 ผลิตรถยนต์ 172,455 คัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 11.92 ขาย 79,177 คัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.7 ส่งออก 74,532 คัน ลดลงร้อยละ 0.87

เดือนพฤศจิกายน 2563 ผลิตรถยนต์ 172,455 คัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 11.92 ขาย 79,177 คัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.7 ส่งออก 74,532 คัน ลดลงร้อยละ 0.87

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิดเผยจำนวนการผลิต ยอดขายภายในประเทศ และการส่งออกรถยนต์และรถจักรยานยนต์ของประเทศ ในเดือนพฤศจิกายน 2563

Dec 17, 2020

etetewtgae

Top Rated

error: Content is protected !!