9 ข้อคิดสำหรับ SMEs ไทยก่อนบุกตลาดจีนในยุคโควิด-19

9 ข้อคิดสำหรับ SMEs ไทยก่อนบุกตลาดจีนในยุคโควิด-19

“กิจกรรมบ่มเพาะผู้ประกอบการ แบรนด์ไทยสู่ตลาดจีน” (Over the Great Wall : Now Normal Era) โดยสำนักส่งเสริมนวัตกรรมและสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อการค้า

Jul 27, 2021

etetewtgae

Top Rated

error: Content is protected !!