AirCaptif บริษัทสตาร์ทอัพในเครือมิชลินที่เชี่ยวชาญด้านโครงสร้างพองลม รุกขยายตัวอย่างต่อเนื่อง

AirCaptif บริษัทสตาร์ทอัพในเครือมิชลินที่เชี่ยวชาญด้านโครงสร้างพองลม รุกขยายตัวอย่างต่อเนื่อง

ชูความสำเร็จทางเทคโนโลยีครั้งแรกของโลกภายใต้การผนึกพันธมิตรกับ Dassault [ดาโซ] ที่ทำให้กระบวนการทดสอบเพื่อยื่นขอเอกสารรับรองต่างๆ สำหรับเครื่องบิน FALCON 6X เป็นไปได้รวดเร็วขึ้น

Nov 2, 2022

etetewtgae

Top Rated

error: Content is protected !!