Ascend ชนะคดีสิทธิบัตรสารเติมแต่งแบตเตอรี่ลิเธียมไอออน หลังถูก Samsung SDI ฟ้องร้อง

Ascend ชนะคดีสิทธิบัตรสารเติมแต่งแบตเตอรี่ลิเธียมไอออน หลังถูก Samsung SDI ฟ้องร้อง

การตัดสินของคณะกรรมการเปิดทางให้ผู้ผลิตหลายรายใช้ Trinohex Ultra™ ในสหรัฐสำหรับส่วนผสมอิเล็กโทรไลต์ในแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนของตนได้

Aug 5, 2021

etetewtgae

Top Rated

error: Content is protected !!