Ascend ตั้งเป้าลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้ได้ 80% ภายในปี 2573 รายงานความยั่งยืนประจำปี 2563 ชูกลยุทธ์ลดการปล่อยก๊าซและโครงการริเริ่มอื่น ๆ

Ascend ตั้งเป้าลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้ได้ 80% ภายในปี 2573 รายงานความยั่งยืนประจำปี 2563 ชูกลยุทธ์ลดการปล่อยก๊าซและโครงการริเริ่มอื่น ๆ

รายงานความยั่งยืนฉบับล่าสุดในวันนี้ เพื่อชูผลงานและโครงการริเริ่มต่าง ๆ ของบริษัทใน 3 กลุ่มหลักด้วยกัน ได้แก่ การมอบพลังให้กับผู้คน การคิดค้นโซลูชันใหม่ ๆ และการดำเนินงานโดยไม่ยอมอ่อนข้อ

May 14, 2021

etetewtgae

Top Rated

error: Content is protected !!