CHO จับมือ”เอเชีย แค็บ” ร่วมพัฒนา CABB แท็กซี่ไฟฟ้า

CHO จับมือ”เอเชีย แค็บ” ร่วมพัฒนา CABB แท็กซี่ไฟฟ้า

ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการวิจัย และพัฒนารถ ASIA CAB ไฟฟ้าต้นแบบ โดย “เอเชีย แค็บ” เป็นเจ้าของและผู้ผลิตรถลอนดอนแท็กซี่ ในนาม CABB Taxi สัญชาติไทย

Jan 15, 2021

etetewtgae

Top Rated

error: Content is protected !!