DITP ชวน SMEs พลิกโควิดให้เป็นโอกาส อบรมฟรีสำหรับแบรนด์อาหารสำเร็จรูป

DITP ชวน SMEs พลิกโควิดให้เป็นโอกาส อบรมฟรีสำหรับแบรนด์อาหารสำเร็จรูป

กระทรวงพาณิชย์ จึงได้จัด โครงการส่งเสริมผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์อาหารไทยสำเร็จรูปสู่ตลาดโลก และขอเชิญชวนผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์อาหารไทยสำเร็จรูปที่มีมีตราสินค้าหรือแบรนด์

Jul 9, 2021

etetewtgae

Top Rated

error: Content is protected !!