ETRAN ผนึก Bosch ยกระดับสองล้อไฟฟ้าสัญชาติไทยสู่มาตรฐานโลก

ETRAN ผนึก Bosch ยกระดับสองล้อไฟฟ้าสัญชาติไทยสู่มาตรฐานโลก

จับมือลงนาม MOU กับ Bosch (บ๊อช) ผู้นำเทคโนโลยีชั้นนำระดับโลกสัญชาติเยอรมัน ใช้มอเตอร์ Bosch เป็นระบบส่งกำลังไฟฟ้าในรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า ETRAN ทุกรุ่น

Apr 5, 2022

etetewtgae

Top Rated

error: Content is protected !!