GAC MOTOR ทำหน้าที่เป็นสะพานกระชับความร่วมมือทวิภาคีจีน-คูเวต ฉลองครบรอบ 50 ปีของการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตจีน-คูเวต

GAC MOTOR ทำหน้าที่เป็นสะพานกระชับความร่วมมือทวิภาคีจีน-คูเวต ฉลองครบรอบ 50 ปีของการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตจีน-คูเวต

เพื่อกระชับความสัมพันธ์ทวิภาคีให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น และส่งเสริมความร่วมมือที่เป็นประโยชน์กับทั้งสองประเทศ บริษัทจีนหลายต่อหลายแห่งจึงตัดสินใจขยายธุรกิจไปยังคูเวต

Feb 3, 2021

etetewtgae

Top Rated

error: Content is protected !!