GPI ระเบิดศึก Digital Motorsport ระดับอาชีพครั้งแรกของประเทศไทย ในรายการ“Gran Turismo Pro Series 2020” season 1 by B-Quik

GPI ระเบิดศึก Digital Motorsport ระดับอาชีพครั้งแรกของประเทศไทย ในรายการ“Gran Turismo Pro Series 2020” season 1 by B-Quik

รายการ Gran Turismo Pro Series 2020 season # 1 by B-Quik เมื่อวันที่ 13 กันยายน ที่ผ่านมา ณ ศูนย์บริการ B-Quik สาขา พระราม 5 (สำนักงานใหญ่)

Sep 23, 2020

etetewtgae

Top Rated

error: Content is protected !!