HOMA จับมือ SiteMinder ขับเคลื่อนคลื่นลูกใหม่ในแนวคิด “การอยู่อาศัยร่วมกัน” ในประเทศไทย

HOMA จับมือ SiteMinder ขับเคลื่อนคลื่นลูกใหม่ในแนวคิด “การอยู่อาศัยร่วมกัน” ในประเทศไทย

การร่วมมือในครั้งนี้ จะมีการนำแพลตฟอร์มของ SiteMinder มาปรับใช้ที่ โฮม่า ภูเก็ต ทาวน์ (HOMA Phuket Town) ซึ่งเป็นโครงการมาตรฐานใหม่เพื่อความยั่งยืนที่มี 505 ยูนิต

May 25, 2022

etetewtgae

Top Rated

error: Content is protected !!