LONGi จัดหาโมดูล 70 MW ให้กับกลุ่มโรงไฟฟ้าโซลาร์เซลล์ลอยน้ำขนาดใหญ่ที่สุดในเวียดนาม

LONGi จัดหาโมดูล 70 MW ให้กับกลุ่มโรงไฟฟ้าโซลาร์เซลล์ลอยน้ำขนาดใหญ่ที่สุดในเวียดนาม

LONGi ได้จัดหาโมดูลโซลาร์เซลล์ประสิทธิภาพสูงสำหรับทั้ง 2 โครงการ ซึ่งแม้จะมีความท้าทายจากโรคโควิด-19 แต่ผู้ผลิตโมดูลในประเทศจีนรายนี้ก็สามารถส่งมอบโมดูลได้ก่อนกำหนด

Jan 6, 2021

etetewtgae

Top Rated

error: Content is protected !!