McLaren Artura ซูเปอร์คาร์ไฮบริด สมรรถนะสูง (High-Performance Hybird-HPH) รุ่นแรกของแมคลาเรน ออโตโมทีฟ

McLaren Artura ซูเปอร์คาร์ไฮบริด สมรรถนะสูง (High-Performance Hybird-HPH) รุ่นแรกของแมคลาเรน ออโตโมทีฟ

McLaren Artura เปิดตัวอย่างเป็นทางการครั้งแรกในโลก เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 ล่าสุด McLaren Bangkok ได้รับการสนับสนุนจากบริษัทแม่ แมคลาเรน ออโตโมทีฟ

Apr 29, 2021

etetewtgae

Top Rated

error: Content is protected !!