MOTOR EXPO 2020 พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อในอาคาร ป้องกัน COVID-19

MOTOR EXPO 2020 พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อในอาคาร ป้องกัน COVID-19

ผู้จัดงาน “มหกรรมยานยนต์ ครั้งที่ 37” ดำเนินการตามมาตรฐานด้านสาธารณสุข ในการป้องกัน COVID-19 อย่างเคร่งครัด โดยพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อภายในบริเวณงาน 2 ครั้ง ในช่วงวันหยุดยาวที่ผ่านมา

Dec 13, 2020

etetewtgae

Top Rated

error: Content is protected !!