Rêver Automotive แสดงเจตจำนงเข้าร่วมมาตรการสนับสนุนการใช้ยานยนต์ไฟฟ้า มุ่งมั่นที่ขับเคลื่อน NEV Nation พร้อมกับสร้างระบบนิเวศที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

Rêver Automotive แสดงเจตจำนงเข้าร่วมมาตรการสนับสนุนการใช้ยานยนต์ไฟฟ้า มุ่งมั่นที่ขับเคลื่อน NEV Nation พร้อมกับสร้างระบบนิเวศที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

Rêver Automotive ได้แสดงเจตจำนงเข้าร่วมมาตรการสนับสนุนการใช้ยานยนต์ไฟฟ้ากับกรมสรรพสามิต โดยมีผู้แทนจาก บริษัท บีวายดี ออโต้ อินดัสทรี จำกัด ร่วมเป็นสักขีพยาน

Sep 9, 2022

etetewtgae

Top Rated

error: Content is protected !!