TK คาดปี 64 กลับมาขยายตัวอีกครั้งตามกำลังซื้อที่ฟื้นตัว และวัคซีน COVID-19 ที่จะเริ่มฉีด เดินหน้าเข้าซื้อกิจการในเมียนมา คาดสำเร็จในปี 64 นี้

TK คาดปี 64 กลับมาขยายตัวอีกครั้งตามกำลังซื้อที่ฟื้นตัว และวัคซีน COVID-19 ที่จะเริ่มฉีด เดินหน้าเข้าซื้อกิจการในเมียนมา คาดสำเร็จในปี 64 นี้

คาดการณ์ปี 2564 ผลประกอบการจะปรับตัวดีกว่าปี 2563 ที่ผ่านมา จากปัจจัยสนับสนุน ทั้งกำลังซื้อที่ฟื้นตัว และเริ่มเห็นความชัดเจนเกี่ยวกับวัคซีนป้องกันโควิด-19

Feb 9, 2021

etetewtgae

Top Rated

error: Content is protected !!