The Legends of Automobile : ตอนที่ 22 รถยนต์เครื่องจักรไอน้ำต้นกำเนิดย้อนไป 2,000 ปีในสมัยกรีกจนเป็นรูปเป็นร่างยุคออตโตมัน-ตุรกี (ภาค 1)


By : C. Methas – Managing Edition

ก่อนจะมาเป็นรถยนต์ที่วางเครื่องยนต์สันดาปภายในได้มีการพัฒนามาจากรถยนต์พลังงานไอน้ำซึ่งได้พัฒนาต่อมาจากเครื่องจักรไอน้ำในยุคเริ่มแรกได้คิดค้นประดิษฐ์ขึ้นสำหรับการสูบน้ำจากเหมืองแร่ก่อนที่จะพัฒนาต่อไปใช้สำหรับเครื่องจักรในโรงงาน, เรือกลไฟ, รถไฟและรถยนต์
เครื่องจักรไอน้ำได้นำมาประดิษฐ์สร้างรถยนต์มีประวัติความเป็นมาย้อนไปราว 2,000 ปีก่อน

ตั้งแต่สมัยกรีกซึ่งเรียกว่า Aeolipile ต่อมาได้พัฒนาสร้างโดย Taqi al Din เมื่อปี ค.ศ. 1551 ยุคอาณาจักรออตโตมัน-ตุรกีที่มีความก้าวหน้าทางวิทยาการด้านดาราศาสตร์, การประดิษฐ์นาฬิกา, คณิตศาสตร์, กลศาสตร์และปรัชญา

นักประดิษฐ์ชาวสเปน Jeronimo de Ayanzy Beaumont ประดิษฐ์เครื่องจักรไอน้ำสำหรับใช้ดูดน้ำจากเหมืองแร่เมื่อปี ค.ศ. 1606 จำนวน 50 เครื่อง ต่อมาในปี ค.ศ. 1629 Giovanni Branca นักประดิษฐ์ชาวอิตาลีได้พัฒนาเป็นเครื่องจักรสำหรับการเกษตรกรรม

ปี ค.ศ. 1698 Thomas Savery นักประดิษฐ์ชาวอังกฤษได้ประดิษฐ์เครื่องจักรไอน้ำเพื่อการพาณิชย์ออกมาเป็นครั้งแรกและในปี ค.ศ. 1707 Denis Papin นักฟิสิกค์, นักคณิตศาสตร์และนักประดิษฐ์ชาวฝรั่งเศสได้สร้างเครื่องจักรไอน้ำที่ใช้ลูกสูบขึ้นเป็นครั้งแรก ต่อมาได้ประดิษฐ์หม้อต้มสูญญากาศขึ้นเป็นครั้งแรก เครื่องจักรไอน้ำพัฒนาสำหรับใช้งานในรูปแบบของอุตสาหกรรมโดยนำมาเป็นเครื่องจักรพลังงานหลักในช่วงปลายทศวรรษที่ 17 ได้นำมาเป็นเครื่องจักรสำหรับหวิดน้ำจากเหมืองแร่ ในปี ค.ศ. 1781 เจมส์ วัตต์ได้สร้างเครื่องจักรไอน้ำที่ให้แรงม้าสูงสุด 10 แรงม้าและเครื่องจักรไอน้ำแบบนี้ได้พัฒนาไปอย่างแพร่หลายโดยใช้ถ่านหรือไม้เป็นเชื้อเพลิง

ปี ค.ศ. 1883 เครื่องจักรไอน้ำได้พัฒนาให้สามารถขับแรงม้าถึง 10,000 แรงม้าสำหรับใช้ในโรงงานซึ่งได้ก่อให้เกิดการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งแรกของโลก ต่อมาได้พัฒนาเป็นเครื่องจักรสำหรับรถไฟและเรือกลไฟ ปัจจุบันเครื่องจักรไอน้ำได้พัฒนาไปเป็น Steam Turbines เป็นพลังงานสำหรับการผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าราว 90 เปอร์เซ็นต์ในสหรัฐฯ

รถไฟไอน้ำหรือรถจักรไอน้ำรุ่นต้นแบบได้สร้างขึ้นโดยนักประดิษฐ์ชาวสก๊อตแลนด์ William Murdoch เมื่อปี ค.ศ. 1784 ร่วมมือกับ John Fitch นักประดิษฐ์เรือกลไฟชาวอเมริกันช่วงระหว่างปี ค.ศ. 1780-1790 และได้สร้างเรือสำหรับโดยสารเพื่อการพาณิชย์ขึ้นเป็นครั้งแรก
ปี ค.ศ. 1799 Richard Trevithick วิศวกรเหมืองแร่และนักประดิษฐ์ชาวอังกฤษได้ประดิษฐ์เครื่องจักรแรงดันสูงขึ้นเป็นครั้งแรกและได้ผลิตเพื่อการพาณิชย์โดยพัฒนาหม้อต้มที่ใช้เทคโนโลยี่สูงขึ้นใช้ลูกสูบขนาดเล็กเข้ามาเป็นอุปกรณ์บางส่วนเพื่อให้มีขนาดเล็กและการน้ำหนักเบา

ปี ค.ศ. 1803 ได้พัฒนาไปเป็นเกวียนไอน้ำเป็นครั้งแรกทำการทดสอบบนถนนในกรุงลอนดอน เครื่องยนต์ไอน้ำแรงดันสูงของ Trevithick ได้เกิดระเบิดขึ้นจนทำให้มีผู้เสียชีวิต 4 รายเมื่อปี ค.ศ. 1803 ที่ Greenwich เนื่องจากการออกแบบที่ผิดพลาดซึ่งต่อมาได้มีการคิดค้นระบบวาล์วขึ้นมาเพิ่มความปลอดภัยมากขึ้น ระบบวาล์วได้ออกแบบให้ลดแรงดันของหม้อต้มไอน้ำและสามารถควบคุมระดับแรงดันและระดับน้ำ

ปี ค.ศ. 1804 รถไฟไอน้ำหรือรถจักรไอน้ำผลิตสร้างขึ้นเป็นครั้งแรกโดย Richard Trevithick ได้นำมาใช้งานจริงเมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ ปี ค.ศ. 1804 รถไฟไอน้ำต้นแบบของรถยนต์ได้ถูกพัฒนาอย่างต่อเนื่องมาถึงยุคปัจจุบัน George Stephenson นักประดิษฐ์ชาวอังกฤษที่ได้รับสมญานามว่า “บิดาแห่งการรถไฟ” และรถยนต์ไอน้ำคันแรกของโลกที่สร้างโดย Nicolas-Joseph Cugnot

 

By : C. Methas - Managing Edition

ก่อนจะมาเป็นรถยนต์ที่วางเครื่องยนต์สันดาปภายในได้มีการพัฒนามาจากรถยนต์พลังงานไอน้ำซึ่งได้พัฒนาต่อมาจากเครื่องจักรไอน้ำในยุคเริ่มแรกได้คิดค้นประดิษฐ์ขึ้นสำหรับการสูบน้ำจากเหมืองแร่ก่อนที่จะพัฒนาต่อไปใช้สำหรับเครื่องจักรในโรงงาน, เรือกลไฟ, รถไฟและรถยนต์ เครื่องจักรไอน้ำได้นำมาประดิษฐ์สร้างรถยนต์มีประวัติความเป็นมาย้อนไปราว 2,000 ปีก่อน

ตั้งแต่สมัยกรีกซึ่งเรียกว่า Aeolipile ต่อมาได้พัฒนาสร้างโดย Taqi al Din เมื่อปี ค.ศ. 1551 ยุคอาณาจักรออตโตมัน-ตุรกีที่มีความก้าวหน้าทางวิทยาการด้านดาราศาสตร์, การประดิษฐ์นาฬิกา, คณิตศาสตร์, กลศาสตร์และปรัชญา

นักประดิษฐ์ชาวสเปน Jeronimo de Ayanzy Beaumont ประดิษฐ์เครื่องจักรไอน้ำสำหรับใช้ดูดน้ำจากเหมืองแร่เมื่อปี ค.ศ. 1606 จำนวน 50 เครื่อง ต่อมาในปี ค.ศ. 1629 Giovanni Branca นักประดิษฐ์ชาวอิตาลีได้พัฒนาเป็นเครื่องจักรสำหรับการเกษตรกรรม

ปี ค.ศ. 1698 Thomas Savery นักประดิษฐ์ชาวอังกฤษได้ประดิษฐ์เครื่องจักรไอน้ำเพื่อการพาณิชย์ออกมาเป็นครั้งแรกและในปี ค.ศ. 1707 Denis Papin นักฟิสิกค์, นักคณิตศาสตร์และนักประดิษฐ์ชาวฝรั่งเศสได้สร้างเครื่องจักรไอน้ำที่ใช้ลูกสูบขึ้นเป็นครั้งแรก ต่อมาได้ประดิษฐ์หม้อต้มสูญญากาศขึ้นเป็นครั้งแรก เครื่องจักรไอน้ำพัฒนาสำหรับใช้งานในรูปแบบของอุตสาหกรรมโดยนำมาเป็นเครื่องจักรพลังงานหลักในช่วงปลายทศวรรษที่ 17 ได้นำมาเป็นเครื่องจักรสำหรับหวิดน้ำจากเหมืองแร่ ในปี ค.ศ. 1781 เจมส์ วัตต์ได้สร้างเครื่องจักรไอน้ำที่ให้แรงม้าสูงสุด 10 แรงม้าและเครื่องจักรไอน้ำแบบนี้ได้พัฒนาไปอย่างแพร่หลายโดยใช้ถ่านหรือไม้เป็นเชื้อเพลิง

ปี ค.ศ. 1883 เครื่องจักรไอน้ำได้พัฒนาให้สามารถขับแรงม้าถึง 10,000 แรงม้าสำหรับใช้ในโรงงานซึ่งได้ก่อให้เกิดการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งแรกของโลก ต่อมาได้พัฒนาเป็นเครื่องจักรสำหรับรถไฟและเรือกลไฟ ปัจจุบันเครื่องจักรไอน้ำได้พัฒนาไปเป็น Steam Turbines เป็นพลังงานสำหรับการผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าราว 90 เปอร์เซ็นต์ในสหรัฐฯ

รถไฟไอน้ำหรือรถจักรไอน้ำรุ่นต้นแบบได้สร้างขึ้นโดยนักประดิษฐ์ชาวสก๊อตแลนด์ William Murdoch เมื่อปี ค.ศ. 1784 ร่วมมือกับ John Fitch นักประดิษฐ์เรือกลไฟชาวอเมริกันช่วงระหว่างปี ค.ศ. 1780-1790 และได้สร้างเรือสำหรับโดยสารเพื่อการพาณิชย์ขึ้นเป็นครั้งแรก ปี ค.ศ. 1799 Richard Trevithick วิศวกรเหมืองแร่และนักประดิษฐ์ชาวอังกฤษได้ประดิษฐ์เครื่องจักรแรงดันสูงขึ้นเป็นครั้งแรกและได้ผลิตเพื่อการพาณิชย์โดยพัฒนาหม้อต้มที่ใช้เทคโนโลยี่สูงขึ้นใช้ลูกสูบขนาดเล็กเข้ามาเป็นอุปกรณ์บางส่วนเพื่อให้มีขนาดเล็กและการน้ำหนักเบา

ปี ค.ศ. 1803 ได้พัฒนาไปเป็นเกวียนไอน้ำเป็นครั้งแรกทำการทดสอบบนถนนในกรุงลอนดอน เครื่องยนต์ไอน้ำแรงดันสูงของ Trevithick ได้เกิดระเบิดขึ้นจนทำให้มีผู้เสียชีวิต 4 รายเมื่อปี ค.ศ. 1803 ที่ Greenwich เนื่องจากการออกแบบที่ผิดพลาดซึ่งต่อมาได้มีการคิดค้นระบบวาล์วขึ้นมาเพิ่มความปลอดภัยมากขึ้น ระบบวาล์วได้ออกแบบให้ลดแรงดันของหม้อต้มไอน้ำและสามารถควบคุมระดับแรงดันและระดับน้ำ

ปี ค.ศ. 1804 รถไฟไอน้ำหรือรถจักรไอน้ำผลิตสร้างขึ้นเป็นครั้งแรกโดย Richard Trevithick ได้นำมาใช้งานจริงเมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ ปี ค.ศ. 1804 รถไฟไอน้ำต้นแบบของรถยนต์ได้ถูกพัฒนาอย่างต่อเนื่องมาถึงยุคปัจจุบัน George Stephenson นักประดิษฐ์ชาวอังกฤษที่ได้รับสมญานามว่า “บิดาแห่งการรถไฟ” และรถยนต์ไอน้ำคันแรกของโลกที่สร้างโดย Nicolas-Joseph Cugnot

 

etetewtgae

Top Rated

error: Content is protected !!