The Legends of Automobile : ตอนที่ 4 รถยนต์พลังงานไอน้ำคันแรกของโลก


By : C. Methas – Managing Editor


รถยนต์ขับเคลื่อนด้วยพลังงานของตัวเองคันแรกของโลกได้ถูกประดิษฐ์ขึ้นโดยกัปตันชาวฝรั่งเศส Nicolas Jacob Cugnot (25 กันยายน ค.ศ. 1725-2 ตุลาคม ค.ศ. 1804) เป็นรถยนต์ที่ใช้เครื่องจักรไอน้ำเป็นพลังสำหรับเคลื่อนย้ายปืนใหญ่ ส่วนสิ่งประดิษฐ์ที่เรียกได้ว่า “รถยนต์” ที่สร้างโดยบาทหลวง Ferdinand Verbiest มิชชั่นนารีที่เข้าไปเผยแพร่ศาสนาคริสต์ในประเทศจีนกลุ่มแรกซึ่งเป็นชนชาติ Flemish

นักดาราศาสตร์ที่อยู่แถบประเทศเบลเยี่ยมได้ประดิษฐ์ขึ้นนั้นมีขนาดเล็กเกินไปที่จะรองรับผู้ขับขี่และผู้โดยสารซึ่งสร้างขึ้นราวปี ค.ศ. 1672 เพื่อเป็น “ของเล่น” หรือ “รถเด็กเล่น” สำหรับจักรพรรดิของจีนในยุคราชวงศ์ชิง

สำหรับประวัติของ Nicolas Jacob Cugnot ที่ได้ประดิษฐ์ “รถยนต์พลังงานไอน้ำ” เป็นคันแรกของโลกนั้น เขาได้รับการฝึกฝนวิศวกรรมการทหารมาก่อนและเคยผ่านประสบการณ์การประดิษฐ์สร้างเครื่องจักรไอน้ำให้กับกองทัพของฝรั่งเศสและท้ายที่สุดได้สร้างรถยนต์สำหรับเคลื่อนย้ายปืนใหญ่ขึ้นเป็นครั้งแรกในปี ค.ศ. 1765 เรียกว่า Fardier a vapeur (รถไอน้ำ)

Cugnot เป็นหนึ่งในนักประดิษฐ์กลุ่มแรกที่ได้สร้างเครื่องจักรไอน้ำที่ใช้ลูกสูบเป็นพลังในการขับเคลื่อนและต่อมาได้มีการพัฒนารถยนต์พลังงานไอน้ำให้มีขนาดเล็กลงและมีประสิทธิภาพสูงขึ้นในปี ค.ศ. 1769 และพัฒนาต่อเนื่องอีกครั้งในปี ค.ศ. 1771 ปัจจุบันรถคันนี้ได้ถูกนำไปเก็บรักษาไว้ที่ Musee des Arts et Metiers ในกรุงปารีส

ตำนานเล่าขานกันว่าได้มีการพัฒนารถรุ่นนี้ให้มีขนาดใหญ่ขึ้นอีกครั้งเพื่อให้สามารถรองรับน้ำหนักถึง 4 ตันและขับขี่ได้ระยะทาง 7.8 กิโลเมตรหรือ 4.8 ไมล์ภายในเวลา 1 ชั่วโมง แต่สมรรถนะของรถรุ่นนี้ไม่บรรลุความสำเร็จเท่าที่ควรในการปฏิบัติจริง รถที่พัฒนาขึ้นใหม่นี้มีน้ำหนักประมาณ 2.5 ตัน

รูปแบบยังคงเป็นแบบรุ่นแรก ๆ ที่มี 2 ล้อหลังและ 1 ล้อหน้า ส่วนหม้อต้มไอน้ำอยู่เลยไปทางด้านหน้าของล้อหน้าและมีกลไกสำหรับขับเคลื่อนล้อหน้าในลักษณะของการลากโดยมีที่นั่ง 4 ที่นั่งและสามารถขับเคลื่อนด้วยความเร็ว 2.25 ไมล์ต่อชั่วโมง

รถรุ่นนี้มีประสิทธิภาพไม่ดีอันเนื่องมาจากการกระจายน้ำหนักที่ไม่สมดุลย์ซึ่งส่งผลให้เป็นข้อเสียอย่างมากในกรณีที่ขับขี่ไปบนถนนที่ขรุขระและการขับขึ้นเนินเขาหรือทางลาดชัน ในระหว่างการทดสอบรถได้จบลงด้วยการพุ่งชนกำแพง Arsenal Wall เนื่องจากรถมีชิ้นส่วนบางส่วนหักเสียหายทำให้ขาดการควบคุม เหตุการณ์นี้ถือได้ว่าเป็นอุบัติเหตุทางรถยนต์ครั้งแรกของโลก

By : C. Methas - Managing Editor

รถยนต์ขับเคลื่อนด้วยพลังงานของตัวเองคันแรกของโลกได้ถูกประดิษฐ์ขึ้นโดยกัปตันชาวฝรั่งเศส Nicolas Jacob Cugnot (25 กันยายน ค.ศ. 1725-2 ตุลาคม ค.ศ. 1804) เป็นรถยนต์ที่ใช้เครื่องจักรไอน้ำเป็นพลังสำหรับเคลื่อนย้ายปืนใหญ่ ส่วนสิ่งประดิษฐ์ที่เรียกได้ว่า “รถยนต์” ที่สร้างโดยบาทหลวง Ferdinand Verbiest มิชชั่นนารีที่เข้าไปเผยแพร่ศาสนาคริสต์ในประเทศจีนกลุ่มแรกซึ่งเป็นชนชาติ Flemish

นักดาราศาสตร์ที่อยู่แถบประเทศเบลเยี่ยมได้ประดิษฐ์ขึ้นนั้นมีขนาดเล็กเกินไปที่จะรองรับผู้ขับขี่และผู้โดยสารซึ่งสร้างขึ้นราวปี ค.ศ. 1672 เพื่อเป็น “ของเล่น” หรือ “รถเด็กเล่น” สำหรับจักรพรรดิของจีนในยุคราชวงศ์ชิง

สำหรับประวัติของ Nicolas Jacob Cugnot ที่ได้ประดิษฐ์ “รถยนต์พลังงานไอน้ำ” เป็นคันแรกของโลกนั้น เขาได้รับการฝึกฝนวิศวกรรมการทหารมาก่อนและเคยผ่านประสบการณ์การประดิษฐ์สร้างเครื่องจักรไอน้ำให้กับกองทัพของฝรั่งเศสและท้ายที่สุดได้สร้างรถยนต์สำหรับเคลื่อนย้ายปืนใหญ่ขึ้นเป็นครั้งแรกในปี ค.ศ. 1765 เรียกว่า Fardier a vapeur (รถไอน้ำ)

Cugnot เป็นหนึ่งในนักประดิษฐ์กลุ่มแรกที่ได้สร้างเครื่องจักรไอน้ำที่ใช้ลูกสูบเป็นพลังในการขับเคลื่อนและต่อมาได้มีการพัฒนารถยนต์พลังงานไอน้ำให้มีขนาดเล็กลงและมีประสิทธิภาพสูงขึ้นในปี ค.ศ. 1769 และพัฒนาต่อเนื่องอีกครั้งในปี ค.ศ. 1771 ปัจจุบันรถคันนี้ได้ถูกนำไปเก็บรักษาไว้ที่ Musee des Arts et Metiers ในกรุงปารีส

ตำนานเล่าขานกันว่าได้มีการพัฒนารถรุ่นนี้ให้มีขนาดใหญ่ขึ้นอีกครั้งเพื่อให้สามารถรองรับน้ำหนักถึง 4 ตันและขับขี่ได้ระยะทาง 7.8 กิโลเมตรหรือ 4.8 ไมล์ภายในเวลา 1 ชั่วโมง แต่สมรรถนะของรถรุ่นนี้ไม่บรรลุความสำเร็จเท่าที่ควรในการปฏิบัติจริง รถที่พัฒนาขึ้นใหม่นี้มีน้ำหนักประมาณ 2.5 ตัน

รูปแบบยังคงเป็นแบบรุ่นแรก ๆ ที่มี 2 ล้อหลังและ 1 ล้อหน้า ส่วนหม้อต้มไอน้ำอยู่เลยไปทางด้านหน้าของล้อหน้าและมีกลไกสำหรับขับเคลื่อนล้อหน้าในลักษณะของการลากโดยมีที่นั่ง 4 ที่นั่งและสามารถขับเคลื่อนด้วยความเร็ว 2.25 ไมล์ต่อชั่วโมง

รถรุ่นนี้มีประสิทธิภาพไม่ดีอันเนื่องมาจากการกระจายน้ำหนักที่ไม่สมดุลย์ซึ่งส่งผลให้เป็นข้อเสียอย่างมากในกรณีที่ขับขี่ไปบนถนนที่ขรุขระและการขับขึ้นเนินเขาหรือทางลาดชัน ในระหว่างการทดสอบรถได้จบลงด้วยการพุ่งชนกำแพง Arsenal Wall เนื่องจากรถมีชิ้นส่วนบางส่วนหักเสียหายทำให้ขาดการควบคุม เหตุการณ์นี้ถือได้ว่าเป็นอุบัติเหตุทางรถยนต์ครั้งแรกของโลก

etetewtgae

Top Rated

error: Content is protected !!