The Legends of Automobile : ตอนที่ 5 “เชื่อหรือไม่” รถไฟฟ้าสร้างมาก่อนรถติดเครื่องยนต์


By : C. Methas – Managing Editor

รถยนต์พลังงานไฟฟ้าคันแรกของโลกแบบ 4 ล้อที่ขับเคลื่อนได้จริงตามที่มีหลักฐานปรากฏได้สร้างขึ้นเป็นครั้งแรกของโลกเมื่อปี ค.ศ. 1884 ก่อน Kark Benz สร้างรถยนต์ติดเครื่องยนต์แบบ 3 ล้ออยู่ 1 ปี รถยนต์ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าได้ประดิษฐ์สร้างขึ้นโดย Thomas Parker ผู้ซึ่งรับผิดชอบระบบไฟฟ้าของรถไฟใต้ดินในกรุงลอนดอน, รถรางในเมืองลิเวอร์พูลและเบอร์มิงแฮมและผลิตเชื้อเพลิงแบบไร้ควัน

รถยนต์พลังงานไฟฟ้าถือกำเนิดขึ้นเนื่องจากความต้องการลดมลภาวะทางอากาศ Thomas Parker ได้กล่าวว่าเขาได้ประดิษฐ์รถยนต์ไฟฟ้าสำเร็จมาตั้งแต่ต้นปี ค.ศ. 1884 โดยใช้พลังงานจากแบตเตอรี่และมอเตอร์ไฟฟ้าเพื่อมาทดแทนเครื่องยนต์เบนซิน แต่ไม่ประสบความสำเร็จต่อการนำเสนอต่อรัฐสภา

รถยนต์ไฟฟ้าในยุคแรกมีปัญหาในเรื่องของการทำความเร็วที่ขับเคลื่อนได้ช้า, ระยะทางในการขับขี่ได้ในระยะสั้น ๆ เนื่องจากแบตเตอรี่ยังไม่สามารถเก็บไฟฟ้าได้มากและปัญหาการพัฒนาแบตเตอรี่ที่ชาร์จไฟฟ้าเก็บได้ใช้ระยะเวลายาวนานและหลังจากพัฒนาได้แล้วยังมีปัญหาระยะเวลาการชาร์จแบตเตอรี่ซึ่งแตกต่างกับรถยนต์ติดเครื่องยนต์สันดาปภายในที่ต่อมาได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและประสบความสำเร็จจากยอดจำหน่ายได้สูง

ก่อนจะมาเป็นรถยนต์ไฟฟ้าได้มีการประดิษฐ์มอเตอร์ไฟฟ้าขึ้นเป็นครั้งแรกโดย Anyos Jedlik นักฟิสิกค์, วิศวกร, นักประดิษฐ์และบาทหลวงชาวฮังกาเรียนที่ได้ประดิษฐ์สร้างมอเตอร์ไฟฟ้า, ไดนาโมและเครื่องกำเนิดไฟฟ้าซึ่งสำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์แห่งกรุงบูดาเปสต์ ต่อมาเป็นคณบดีคณะอักษรศาสตร์และเป็นสมาชิกกิตติมศักดิ์ของ Hungarian Academy of Sciences

สิ่งประดิษฐ์ชิ้นแรกที่ต่อมาได้กลายเป็นมอเตอร์ไฟฟ้าเป็นเครื่องกำเนิดแสงไฟขดลวดแม่เหล็กที่หมุนด้วยตัวเองซึ่งถือว่าเป็นมอเตอร์ไฟฟ้าชิ้นแรกของโลกที่สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1827 ซึ่งยังเป็นอุปกรณ์ต้นแบบและได้ผลิตสำเร็จในปี ค.ศ. 1828

ปัจจุบันสิ่งประดิษฐ์ที่เรียกว่ามอเตอร์ไฟฟ้าที่ Anyos Jedlik คิดค้นสร้างขึ้นได้ถูกแสดงที่ The Museum of Applied Arts ในกรุงบูดาเปสต์ มอเตอร์ดังกล่าวยังคงปฏิบัติการได้มาถึงทุกวันนี้

หลังจากประดิษฐ์มอเตอร์ไฟฟ้าได้สำเร็จ ในปีเดียวกันนี้เอง Anyos Jedlik ได้นำมอเตอร์ไฟฟ้าไปติดตั้งกับแผ่นเหล็กที่มีล้อ 4 ล้อใช้เฟืองในการขับเคลื่อนซึ่งสิ่งประดิษฐ์นี้ถือว่าเป็นรถยนต์ไฟฟ้าคันแรกของโลกที่ขับเคลื่อนได้ด้วยตัวเอง แต่ยังมีขนาดเล็กเกินไป

ในปี ค.ศ. 1868 เขาได้สร้างเครื่องกำเนิดไฟฟ้าและได้นำออกแสดงที่งาน Vienna World Exposition ต่อมาปี ค.ศ. 1873 ซึ่งเป็นยุคเริ่มต้นของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าและได้มีการนำไปพัฒนาวิจัยเป็นนิวเคลียร์ในเวลาต่อมา

By : C. Methas - Managing Editor

รถยนต์พลังงานไฟฟ้าคันแรกของโลกแบบ 4 ล้อที่ขับเคลื่อนได้จริงตามที่มีหลักฐานปรากฏได้สร้างขึ้นเป็นครั้งแรกของโลกเมื่อปี ค.ศ. 1884 ก่อน Kark Benz สร้างรถยนต์ติดเครื่องยนต์แบบ 3 ล้ออยู่ 1 ปี รถยนต์ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าได้ประดิษฐ์สร้างขึ้นโดย Thomas Parker ผู้ซึ่งรับผิดชอบระบบไฟฟ้าของรถไฟใต้ดินในกรุงลอนดอน, รถรางในเมืองลิเวอร์พูลและเบอร์มิงแฮมและผลิตเชื้อเพลิงแบบไร้ควัน

รถยนต์พลังงานไฟฟ้าถือกำเนิดขึ้นเนื่องจากความต้องการลดมลภาวะทางอากาศ Thomas Parker ได้กล่าวว่าเขาได้ประดิษฐ์รถยนต์ไฟฟ้าสำเร็จมาตั้งแต่ต้นปี ค.ศ. 1884 โดยใช้พลังงานจากแบตเตอรี่และมอเตอร์ไฟฟ้าเพื่อมาทดแทนเครื่องยนต์เบนซิน แต่ไม่ประสบความสำเร็จต่อการนำเสนอต่อรัฐสภา

รถยนต์ไฟฟ้าในยุคแรกมีปัญหาในเรื่องของการทำความเร็วที่ขับเคลื่อนได้ช้า, ระยะทางในการขับขี่ได้ในระยะสั้น ๆ เนื่องจากแบตเตอรี่ยังไม่สามารถเก็บไฟฟ้าได้มากและปัญหาการพัฒนาแบตเตอรี่ที่ชาร์จไฟฟ้าเก็บได้ใช้ระยะเวลายาวนานและหลังจากพัฒนาได้แล้วยังมีปัญหาระยะเวลาการชาร์จแบตเตอรี่ซึ่งแตกต่างกับรถยนต์ติดเครื่องยนต์สันดาปภายในที่ต่อมาได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและประสบความสำเร็จจากยอดจำหน่ายได้สูง

ก่อนจะมาเป็นรถยนต์ไฟฟ้าได้มีการประดิษฐ์มอเตอร์ไฟฟ้าขึ้นเป็นครั้งแรกโดย Anyos Jedlik นักฟิสิกค์, วิศวกร, นักประดิษฐ์และบาทหลวงชาวฮังกาเรียนที่ได้ประดิษฐ์สร้างมอเตอร์ไฟฟ้า, ไดนาโมและเครื่องกำเนิดไฟฟ้าซึ่งสำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์แห่งกรุงบูดาเปสต์ ต่อมาเป็นคณบดีคณะอักษรศาสตร์และเป็นสมาชิกกิตติมศักดิ์ของ Hungarian Academy of Sciences

สิ่งประดิษฐ์ชิ้นแรกที่ต่อมาได้กลายเป็นมอเตอร์ไฟฟ้าเป็นเครื่องกำเนิดแสงไฟขดลวดแม่เหล็กที่หมุนด้วยตัวเองซึ่งถือว่าเป็นมอเตอร์ไฟฟ้าชิ้นแรกของโลกที่สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1827 ซึ่งยังเป็นอุปกรณ์ต้นแบบและได้ผลิตสำเร็จในปี ค.ศ. 1828

ปัจจุบันสิ่งประดิษฐ์ที่เรียกว่ามอเตอร์ไฟฟ้าที่ Anyos Jedlik คิดค้นสร้างขึ้นได้ถูกแสดงที่ The Museum of Applied Arts ในกรุงบูดาเปสต์ มอเตอร์ดังกล่าวยังคงปฏิบัติการได้มาถึงทุกวันนี้

หลังจากประดิษฐ์มอเตอร์ไฟฟ้าได้สำเร็จ ในปีเดียวกันนี้เอง Anyos Jedlik ได้นำมอเตอร์ไฟฟ้าไปติดตั้งกับแผ่นเหล็กที่มีล้อ 4 ล้อใช้เฟืองในการขับเคลื่อนซึ่งสิ่งประดิษฐ์นี้ถือว่าเป็นรถยนต์ไฟฟ้าคันแรกของโลกที่ขับเคลื่อนได้ด้วยตัวเอง แต่ยังมีขนาดเล็กเกินไป

ในปี ค.ศ. 1868 เขาได้สร้างเครื่องกำเนิดไฟฟ้าและได้นำออกแสดงที่งาน Vienna World Exposition ต่อมาปี ค.ศ. 1873 ซึ่งเป็นยุคเริ่มต้นของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าและได้มีการนำไปพัฒนาวิจัยเป็นนิวเคลียร์ในเวลาต่อมา

etetewtgae

Top Rated

error: Content is protected !!