The Legends of Automobile-ตอนที่ 57 ต้นแบบสิ่งประดิษฐ์ของ Leonado da Vinci


By : C. Methas – Managing Editor

เรื่องราวของ Leonardo da Vinci ปราชญ์ผู้ยิ่งใหญ่ชาวอิตาลีที่มีอิทธิพลในยุคฟื้นฟูศิลปะวิทยาการ ซึ่งไม่ได้เป็นเพียงศิลปินที่วาดภาพหญิงสาวอันลื่อลั่นของโลกที่ชื่อว่า “โมนา ลิซ่า” และภาพ “พระกระยาหารมื้อสุดท้าย” จนได้รับการยอมรับว่าเป็นจิตรกรเอกของโลก

Leonardo da Vinci อัจฉริยะบุคคลของโลกได้วางรากฐานแนวคิดวิทยาการฝากไว้ให้กับมนุษยชาติอย่างมากมายจากศาสตร์หลายแขนง เขาเป็นทั้งนักประดิษฐ์, นักคณิตศาสตร์, นักวิทยาศาสตร์, นักดาราศาสตร์, วิศวกร, ประติมากร, นักดนตรี, นักเรขาคณิต, นักกายวิภาคและสถาปนิกโดยได้ออกแบบสิ่งต่าง ๆ ไว้มากมายอันเป็นพื้นฐานของสิ่งประดิษฐ์ต่าง ๆ ในปัจจุบัน อาทิเช่น รถยนต์, เรือดำน้ำ, เฮลิคอปเตอร์, ระบบป้องกันเมืองจากสงคราม, การออกแบบผังเมือง, การสร้างศูนย์กลางชุมชม, พื้นฐานกายวิภาคและทางการแพทย์, ชุดมนุษย์กบ, ปืนใหญ่แบบ 3 ลำกล้อง, เครื่องร่อนและเมืองในอุดมคติ

Leonardo da Vinci ปราชญ์ชาวอิตาลีมีชื่อเต็มว่า Leonardo di ser Piero da Vinci เกิดเมื่อวันที่ 15 เมษายน ปี ค.ศ. 1452 ที่ เมือง Vinci สาธารณรัฐฟลอเรนซ์ (ปัจจุบันขึ้นกับประเทศอิตาลี) เมื่อเวลาหลังเที่ยงคืน 3 ชั่วโมงและเสียชีวิตที่เมือง Amboise จักรวรรดิฝรั่งเศส (ในยุคนั้น) เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม ปี ค.ศ. 1519 ด้วยวัย 67 ปี ในช่วง 5 ปีแรกได้อยู่กับมารดาที่หมู่บ้าน Anchiano ใกล้แม่น้ำ Arno ซึ่งเป็นบ้านของมารดา จากนั้นในปี ค.ศ. 1457 ได้มาอยู่กับบิดา, ย่าและลุงในเมืองเล็กๆ ที่ Vinci

Leonardo da Vinci เป็นบุตรนอกสมรสของ Piero da Vinci ข้าราชการรับรองเอกสารกับ Caterina มารดาเป็นชาวนา แต่เอกสารบางแห่งกล่าวว่าเป็นทาสจากประเทศแถบตะวันออกในครอบครองของครอบครัวบิดา เริ่มแรกในวัยเด็กได้หัดวาดภาพจนบิดาเห็นแววของเขาและได้ส่งผลงานไปให้เพื่อนศิลปินนักวาดภาพที่โด่งดังในฟลอเรนซ์ Andrea del Verrocchio ต่อมาได้เข้าฝึกงานกับศิลปินคนดังเมื่ออายุประมาณ 17 ปี ภาพแรกที่ Andrea del Verrocchio ได้ให้ Leonardo da Vinci เขียนพื้นหลังภาพให้เป็นภาพที่ชื่อว่า The Baptism of Christ

ผลงานทางศิลปะของ Leonardo da Vinci จนกลายเป็นจิตรกรเอกของโลกนั้นมีไม่มากนักซึ่งส่วนใหญ่มักจะวาดไม่เสร็จ แต่ที่วาดเสร็จจะติดอันดับแถวหน้าของโลกแทบทั้งสิ้น ไม่ว่าจะเป็นภาพที่ชื่อว่า Mona Lisa และ The Last Supper

ในส่วนของต้นแบบแนวคิดทางเทคโนโลยี่ Leonardo da Vinci ได้เขียนหนังสือมีภาพประกอบเกี่ยวกับสิ่งประดิษฐ์ต่างๆ ไว้มากมายซึ่งต่อมาได้กลายเป็นสิ่งประดิษฐ์จริงมาถึงปัจจุบันนี้ อาทิต้นแบบโครงสร้างรถยนต์ที่มีสปริงขดและเกียร์, ต้นแบบเครื่องร่อน, เครื่องบินและเฮลิคอปเตอร์, ปืนใหญ่แบบ 3 ลำกล้อง, ระบบป้องกันการบุกกำแพงป้องกันเมืองและระบบสะพานชักรอก, เรือดำน้ำและชุดดำน้ำ, เครื่องเล่นสกี, เรือท้องแบน, รถถัง, การหล่อปืนใหญ่, ภาพร่าง The Vitruvian Man ซึ่งเป็นภาพสัดส่วนกายวิภาคของมนุษย์ที่เป็นภาพ “คนยืนกางแขนขาจะตกเป็นรูปทรงเรขาคณิตเสมอ” และภาพร่างผังเมือง Imola ที่ออกแบบอย่างเป็นระบบระเบียบให้กับ Cesare Borgia ผู้ครองนครวาเลนติโน่บุตรชายของ Pope Alexander VI ซึ่งต่อมาได้คิดค้นเทคโนโลยี่ทางการทหารและสถาปัตยกรรม

By : C. Methas - Managing Editor

เรื่องราวของ Leonardo da Vinci ปราชญ์ผู้ยิ่งใหญ่ชาวอิตาลีที่มีอิทธิพลในยุคฟื้นฟูศิลปะวิทยาการ ซึ่งไม่ได้เป็นเพียงศิลปินที่วาดภาพหญิงสาวอันลื่อลั่นของโลกที่ชื่อว่า “โมนา ลิซ่า” และภาพ “พระกระยาหารมื้อสุดท้าย” จนได้รับการยอมรับว่าเป็นจิตรกรเอกของโลก

Leonardo da Vinci อัจฉริยะบุคคลของโลกได้วางรากฐานแนวคิดวิทยาการฝากไว้ให้กับมนุษยชาติอย่างมากมายจากศาสตร์หลายแขนง เขาเป็นทั้งนักประดิษฐ์, นักคณิตศาสตร์, นักวิทยาศาสตร์, นักดาราศาสตร์, วิศวกร, ประติมากร, นักดนตรี, นักเรขาคณิต, นักกายวิภาคและสถาปนิกโดยได้ออกแบบสิ่งต่าง ๆ ไว้มากมายอันเป็นพื้นฐานของสิ่งประดิษฐ์ต่าง ๆ ในปัจจุบัน อาทิเช่น รถยนต์, เรือดำน้ำ, เฮลิคอปเตอร์, ระบบป้องกันเมืองจากสงคราม, การออกแบบผังเมือง, การสร้างศูนย์กลางชุมชม, พื้นฐานกายวิภาคและทางการแพทย์, ชุดมนุษย์กบ, ปืนใหญ่แบบ 3 ลำกล้อง, เครื่องร่อนและเมืองในอุดมคติ

Leonardo da Vinci ปราชญ์ชาวอิตาลีมีชื่อเต็มว่า Leonardo di ser Piero da Vinci เกิดเมื่อวันที่ 15 เมษายน ปี ค.ศ. 1452 ที่ เมือง Vinci สาธารณรัฐฟลอเรนซ์ (ปัจจุบันขึ้นกับประเทศอิตาลี) เมื่อเวลาหลังเที่ยงคืน 3 ชั่วโมงและเสียชีวิตที่เมือง Amboise จักรวรรดิฝรั่งเศส (ในยุคนั้น) เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม ปี ค.ศ. 1519 ด้วยวัย 67 ปี ในช่วง 5 ปีแรกได้อยู่กับมารดาที่หมู่บ้าน Anchiano ใกล้แม่น้ำ Arno ซึ่งเป็นบ้านของมารดา จากนั้นในปี ค.ศ. 1457 ได้มาอยู่กับบิดา, ย่าและลุงในเมืองเล็กๆ ที่ Vinci

Leonardo da Vinci เป็นบุตรนอกสมรสของ Piero da Vinci ข้าราชการรับรองเอกสารกับ Caterina มารดาเป็นชาวนา แต่เอกสารบางแห่งกล่าวว่าเป็นทาสจากประเทศแถบตะวันออกในครอบครองของครอบครัวบิดา เริ่มแรกในวัยเด็กได้หัดวาดภาพจนบิดาเห็นแววของเขาและได้ส่งผลงานไปให้เพื่อนศิลปินนักวาดภาพที่โด่งดังในฟลอเรนซ์ Andrea del Verrocchio ต่อมาได้เข้าฝึกงานกับศิลปินคนดังเมื่ออายุประมาณ 17 ปี ภาพแรกที่ Andrea del Verrocchio ได้ให้ Leonardo da Vinci เขียนพื้นหลังภาพให้เป็นภาพที่ชื่อว่า The Baptism of Christ

ผลงานทางศิลปะของ Leonardo da Vinci จนกลายเป็นจิตรกรเอกของโลกนั้นมีไม่มากนักซึ่งส่วนใหญ่มักจะวาดไม่เสร็จ แต่ที่วาดเสร็จจะติดอันดับแถวหน้าของโลกแทบทั้งสิ้น ไม่ว่าจะเป็นภาพที่ชื่อว่า Mona Lisa และ The Last Supper

ในส่วนของต้นแบบแนวคิดทางเทคโนโลยี่ Leonardo da Vinci ได้เขียนหนังสือมีภาพประกอบเกี่ยวกับสิ่งประดิษฐ์ต่างๆ ไว้มากมายซึ่งต่อมาได้กลายเป็นสิ่งประดิษฐ์จริงมาถึงปัจจุบันนี้ อาทิต้นแบบโครงสร้างรถยนต์ที่มีสปริงขดและเกียร์, ต้นแบบเครื่องร่อน, เครื่องบินและเฮลิคอปเตอร์, ปืนใหญ่แบบ 3 ลำกล้อง, ระบบป้องกันการบุกกำแพงป้องกันเมืองและระบบสะพานชักรอก, เรือดำน้ำและชุดดำน้ำ, เครื่องเล่นสกี, เรือท้องแบน, รถถัง, การหล่อปืนใหญ่, ภาพร่าง The Vitruvian Man ซึ่งเป็นภาพสัดส่วนกายวิภาคของมนุษย์ที่เป็นภาพ “คนยืนกางแขนขาจะตกเป็นรูปทรงเรขาคณิตเสมอ” และภาพร่างผังเมือง Imola ที่ออกแบบอย่างเป็นระบบระเบียบให้กับ Cesare Borgia ผู้ครองนครวาเลนติโน่บุตรชายของ Pope Alexander VI ซึ่งต่อมาได้คิดค้นเทคโนโลยี่ทางการทหารและสถาปัตยกรรม

etetewtgae

Top Rated

error: Content is protected !!