The Legends of Automobile : ตอนที่ 6 รถไฟฟ้ากับการพัฒนาแบตเตอรี่ทางฝากฝั่งอเมริกาเหนือ (ภาค 1)


By : C. Methas – Managing Editor

ต่อจากตอนที่ 5 หลังจากมีการสร้างมอเตอร์ไฟฟ้าก่อนจะมาประดิษฐ์เป็นรถขนาดเล็กขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้าซึ่งถือว่าเป็นรถยนต์ไฟฟ้าคันแรกของโลกที่เป็นต้นแบบสำหรับรถยนต์ไฟฟ้าในเวลาต่อมา แม้ว่าจะมีการผลิตสร้างออกมาวางจำหน่ายแต่ท้ายที่สุด รถยนต์ติดเครื่องยนต์สันดาปภายในมีความสะดวกต่อการใช้งาน, การบำรุงรักษาและราคาไม่แพง จนกระทั่งรถยนต์ไฟฟ้าต้องห่างหายไปจากอุตสาหกรรมยานยนต์ก่อนที่จะมีการรื้อฟื้นกันขึ้นมาอีกครั้งเมื่อไม่นานมานี้ เนื่องจากเหตุผลทางด้านการลดมลภาวะทางอากาศ

ในยุคแรกของการพัฒนารถยนต์ไฟฟ้า ทางฝากฝั่งอเมริกาเหนือ ในปี ค.ศ. 1834 Thomas Davenport ช่างเหล็กแห่งเมือง Vermont สหรัฐอเมริกาได้สร้างมอเตอร์ไฟฟ้าแบบ DC ขึ้นเป็นครั้งแรกและได้นำมอเตอร์ไฟฟ้านี้ไปติดตั้งกับรถยนต์ขนาดเล็กเช่นกัน ต่อมาปี ค.ศ. 1835 ศาตราจารย์ Sibrandus Stratingh แห่ง Groningen ที่เนเธอร์แลนด์และผู้ช่วย Christopher Becker ได้สร้างรถยนต์โมเดลติดมอเตอร์ไฟฟ้า

Thomas Davenport ได้พัฒนาแบตเตอรี่สำหรับรถโมเดลติดมอเตอร์ไฟฟ้าสามารถขับเคลื่อนได้ในระยะสั้นได้สำเร็จในปี ค.ศ. 1834

ต่อมาได้ซื้อแม่เหล็กไฟฟ้าที่ออกแบบโดย Joseph Henry โดยได้นำไปสร้างเป็นเครื่องไฟฟ้าและจดสิทธิบัตรที่สหรัฐฯ เมื่อปี ค.ศ. 1837 สิทธิบัตรเลขที่ 132  ได้มีการพัฒนานำมอเตอร์ไฟฟ้าไปติดตั้งกับเกวียนและได้พัฒนาจนประสบความสำเร็จในปี ค.ศ. 1890 หรือ 1891 โดย William Morrisson เป็นเกวียนขนาด 6 ที่นั่ง สามารถทำความเร็วสูงสุด 14 ไมล์ต่อชั่วโมงหรือ 23 กิโลเมตรต่อชั่วโมง

หลังจากนั้นได้มีการนำมอเตอร์ไฟฟ้าไปติดตั้งกับเกวียนและได้พัฒนาเป็นรถยนต์ไฟฟ้าจำนวนมากในหลากหลายรูปแบบ อาทิ รถจักรยานไฟฟ้า, รถสามล้อไฟฟ้าและรถ 4 ล้อไฟฟ้า

By : C. Methas - Managing Editor

ต่อจากตอนที่ 5 หลังจากมีการสร้างมอเตอร์ไฟฟ้าก่อนจะมาประดิษฐ์เป็นรถขนาดเล็กขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้าซึ่งถือว่าเป็นรถยนต์ไฟฟ้าคันแรกของโลกที่เป็นต้นแบบสำหรับรถยนต์ไฟฟ้าในเวลาต่อมา แม้ว่าจะมีการผลิตสร้างออกมาวางจำหน่ายแต่ท้ายที่สุด รถยนต์ติดเครื่องยนต์สันดาปภายในมีความสะดวกต่อการใช้งาน, การบำรุงรักษาและราคาไม่แพง จนกระทั่งรถยนต์ไฟฟ้าต้องห่างหายไปจากอุตสาหกรรมยานยนต์ก่อนที่จะมีการรื้อฟื้นกันขึ้นมาอีกครั้งเมื่อไม่นานมานี้ เนื่องจากเหตุผลทางด้านการลดมลภาวะทางอากาศ

ในยุคแรกของการพัฒนารถยนต์ไฟฟ้า ทางฝากฝั่งอเมริกาเหนือ ในปี ค.ศ. 1834 Thomas Davenport ช่างเหล็กแห่งเมือง Vermont สหรัฐอเมริกาได้สร้างมอเตอร์ไฟฟ้าแบบ DC ขึ้นเป็นครั้งแรกและได้นำมอเตอร์ไฟฟ้านี้ไปติดตั้งกับรถยนต์ขนาดเล็กเช่นกัน ต่อมาปี ค.ศ. 1835 ศาตราจารย์ Sibrandus Stratingh แห่ง Groningen ที่เนเธอร์แลนด์และผู้ช่วย Christopher Becker ได้สร้างรถยนต์โมเดลติดมอเตอร์ไฟฟ้า

Thomas Davenport ได้พัฒนาแบตเตอรี่สำหรับรถโมเดลติดมอเตอร์ไฟฟ้าสามารถขับเคลื่อนได้ในระยะสั้นได้สำเร็จในปี ค.ศ. 1834

ต่อมาได้ซื้อแม่เหล็กไฟฟ้าที่ออกแบบโดย Joseph Henry โดยได้นำไปสร้างเป็นเครื่องไฟฟ้าและจดสิทธิบัตรที่สหรัฐฯ เมื่อปี ค.ศ. 1837 สิทธิบัตรเลขที่ 132  ได้มีการพัฒนานำมอเตอร์ไฟฟ้าไปติดตั้งกับเกวียนและได้พัฒนาจนประสบความสำเร็จในปี ค.ศ. 1890 หรือ 1891 โดย William Morrisson เป็นเกวียนขนาด 6 ที่นั่ง สามารถทำความเร็วสูงสุด 14 ไมล์ต่อชั่วโมงหรือ 23 กิโลเมตรต่อชั่วโมง

หลังจากนั้นได้มีการนำมอเตอร์ไฟฟ้าไปติดตั้งกับเกวียนและได้พัฒนาเป็นรถยนต์ไฟฟ้าจำนวนมากในหลากหลายรูปแบบ อาทิ รถจักรยานไฟฟ้า, รถสามล้อไฟฟ้าและรถ 4 ล้อไฟฟ้า

etetewtgae

Top Rated

error: Content is protected !!