The Legends of Automobile : ตอนที่ 8 เครื่องยนต์รุ่นแรกนำมาติดรถคันแรกของโลก (ภาค 1)


By : C. Methas – Managing Edito

ก่อนจะมาเป็นสิ่งประดิษฐ์ที่เรียกว่า “รถยนต์” คันแรกโลกได้มีการคิดค้นเครื่องยนต์สันดาปภายในขึ้นมาก่อนโดยนักฟิสิกส์ชาวฮอลแลนด์ Christian Huygens เมื่อปี ค.ศ. 1680 ได้ออกแบบเครื่องยนต์สันดาปภายในที่ใช้น้ำมันผสมกับดินปืน แต่ไม่ได้มีการสร้างขึ้นมาเป็นรูปธรรมที่สามารถใช้งานได้จริงเป็นการประดิษฐ์เชิงแนวคิด

ในปี ค.ศ. 1807 Francois Isaac de Rivaz นักประดิษฐ์ชาวสวิสเซอร์แลนด์ได้สร้างเครื่องยนต์สันดาปภายในโดยใช้ไฮโดรเจนผสมกับอ๊อกซิเจนเพื่อเป็นเชื้อเพลิงและได้ออกแบบรถสำหรับเครื่องยนต์ของเขา เครื่องยนต์ของ Rivaz เป็นเครื่องยนต์รุ่นแรกที่ออกแบบสำหรับรถยนต์ แต่การออกแบบรถยนต์สำหรับวางเครื่องยนต์ไม่ประสบความสำเร็จ

ต่อมาในปี ค.ศ. 1824 วิศวกรชาวอังกฤษ Samuel Brown ได้นำเครื่องจักรไอน้ำรุ่นเก่าที่เรียกว่า Newcomen ซึ่งประดิษฐ์สร้างโดย Thomas Newcomen ซึ่งเป็นเครื่องจักรไอน้ำที่ใช้ระบบเสื้อสูบและลูกสูบเป็นครั้งแรกแต่ยังไม่มีประสิทธิภาพมากพอ Samuel Brown ได้เชื้อเพลิงมาช่วยในการเผาไหม้และติดตั้งกับรถซึ่งสามารถเคลื่อนตัวได้


เครื่องยนต์สันดาปภายในของนักประดิษฐ์ชาวเบลเยี่ยม Jean Joseph Etienne Lenoir เมื่อปี ค.ศ. 1858 ถือได้ว่าเป็นเครื่องยนต์สันดาปภายในอย่างแท้จริง เนื่องจากใช้ระบบจุดระเบิดไฟฟ้าและคอยล์สำหรับการเผาไหม้ห้องเครื่องยนต์โดยใช้เชื้อเพลิง Coal Gas ที่มีส่วนผสมของไฮโดรเจน, คาร์บอนมอน็อกไซด์, มีเธนและไฮโดรคาร์บอนที่ระเหยได้อย่างรวดเร็ว ต่อมาในปี ค.ศ. 1863 ได้พัฒนาเครื่องยนต์โดยใช้น้ำมันปีโตรเลี่ยมและระบบจ่ายเชื้อเพลิงคาร์บูเรเตอร์ติดตั้งกับเกวียนแบบ 3 ล้อ ได้ทำการทดสอบขับจาก Paris ไปยัง Joinville le Pont ทำความเร็ว 9 กิโลเมตรต่อ 3 ชั่วโมง

Jean Joseph Etienne Lenoir ได้ตั้งบริษัทในกรุงปารีส เมื่อ ปี ค.ศ. 1859 ด้วยเงินลงทุน 2 ล้านฟรังส์ ตั้งโรงงานที่ Rue de la Roquette เพื่อพัฒนาเครื่องยนต์และผลิตเกวียนแบบ 3 ล้อเพื่อติดตั้งเครื่องยนต์ ถึงแม้ว่าจะดำเนินไปด้วยดียังประสบปัญหาเครื่องยนต์ยังไม่มีประสิทธิภาพทางด้านการเผาไหม้, เสียงเครื่องยนต์ดังและสั่นสะเทือน

นอกจากนี้ยังมีปัญหาในเรื่องความร้อนของเครื่องยนต์ซึ่งยังไม่ได้มีการใช้น้ำในการระบายความร้อน แต่ข่าวนี้ได้ถูกนำเผยแพร่ในหนังสือพิมพ์ทั้งในสหรัฐฯ, อังกฤษและฝรั่งเศส

By : C. Methas - Managing Edito

ก่อนจะมาเป็นสิ่งประดิษฐ์ที่เรียกว่า “รถยนต์” คันแรกโลกได้มีการคิดค้นเครื่องยนต์สันดาปภายในขึ้นมาก่อนโดยนักฟิสิกส์ชาวฮอลแลนด์ Christian Huygens เมื่อปี ค.ศ. 1680 ได้ออกแบบเครื่องยนต์สันดาปภายในที่ใช้น้ำมันผสมกับดินปืน แต่ไม่ได้มีการสร้างขึ้นมาเป็นรูปธรรมที่สามารถใช้งานได้จริงเป็นการประดิษฐ์เชิงแนวคิด

ในปี ค.ศ. 1807 Francois Isaac de Rivaz นักประดิษฐ์ชาวสวิสเซอร์แลนด์ได้สร้างเครื่องยนต์สันดาปภายในโดยใช้ไฮโดรเจนผสมกับอ๊อกซิเจนเพื่อเป็นเชื้อเพลิงและได้ออกแบบรถสำหรับเครื่องยนต์ของเขา เครื่องยนต์ของ Rivaz เป็นเครื่องยนต์รุ่นแรกที่ออกแบบสำหรับรถยนต์ แต่การออกแบบรถยนต์สำหรับวางเครื่องยนต์ไม่ประสบความสำเร็จ

ต่อมาในปี ค.ศ. 1824 วิศวกรชาวอังกฤษ Samuel Brown ได้นำเครื่องจักรไอน้ำรุ่นเก่าที่เรียกว่า Newcomen ซึ่งประดิษฐ์สร้างโดย Thomas Newcomen ซึ่งเป็นเครื่องจักรไอน้ำที่ใช้ระบบเสื้อสูบและลูกสูบเป็นครั้งแรกแต่ยังไม่มีประสิทธิภาพมากพอ Samuel Brown ได้เชื้อเพลิงมาช่วยในการเผาไหม้และติดตั้งกับรถซึ่งสามารถเคลื่อนตัวได้

เครื่องยนต์สันดาปภายในของนักประดิษฐ์ชาวเบลเยี่ยม Jean Joseph Etienne Lenoir เมื่อปี ค.ศ. 1858 ถือได้ว่าเป็นเครื่องยนต์สันดาปภายในอย่างแท้จริง เนื่องจากใช้ระบบจุดระเบิดไฟฟ้าและคอยล์สำหรับการเผาไหม้ห้องเครื่องยนต์โดยใช้เชื้อเพลิง Coal Gas ที่มีส่วนผสมของไฮโดรเจน, คาร์บอนมอน็อกไซด์, มีเธนและไฮโดรคาร์บอนที่ระเหยได้อย่างรวดเร็ว ต่อมาในปี ค.ศ. 1863 ได้พัฒนาเครื่องยนต์โดยใช้น้ำมันปีโตรเลี่ยมและระบบจ่ายเชื้อเพลิงคาร์บูเรเตอร์ติดตั้งกับเกวียนแบบ 3 ล้อ ได้ทำการทดสอบขับจาก Paris ไปยัง Joinville le Pont ทำความเร็ว 9 กิโลเมตรต่อ 3 ชั่วโมง

Jean Joseph Etienne Lenoir ได้ตั้งบริษัทในกรุงปารีส เมื่อ ปี ค.ศ. 1859 ด้วยเงินลงทุน 2 ล้านฟรังส์ ตั้งโรงงานที่ Rue de la Roquette เพื่อพัฒนาเครื่องยนต์และผลิตเกวียนแบบ 3 ล้อเพื่อติดตั้งเครื่องยนต์ ถึงแม้ว่าจะดำเนินไปด้วยดียังประสบปัญหาเครื่องยนต์ยังไม่มีประสิทธิภาพทางด้านการเผาไหม้, เสียงเครื่องยนต์ดังและสั่นสะเทือน

นอกจากนี้ยังมีปัญหาในเรื่องความร้อนของเครื่องยนต์ซึ่งยังไม่ได้มีการใช้น้ำในการระบายความร้อน แต่ข่าวนี้ได้ถูกนำเผยแพร่ในหนังสือพิมพ์ทั้งในสหรัฐฯ, อังกฤษและฝรั่งเศส

etetewtgae

Top Rated

error: Content is protected !!