The Legends of Automobile-ตอนที่ 66 VOLVO ค่ายรถจากสวีเดนผู้บุกเบิกเทคโนโลยี่ความปลอดภัย (ภาคที่ 5)


By : C. Methas – Managing Editor

 

 

เทคโนโลยี่ด้านความปลอดภัยของวอลโว่ได้ทำการทดสอบบนท้องถนนหลากหลายรูปแบบเป็นระยะทางหลายหมื่นไมล์ก่อนที่จะนำมาติดตั้งในรถยนต์รุ่นใหม่ ๆ และผ่านการทดสอบจากอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ขั้นสูงจำลองสถานการณ์ ระบบแจ้งเตือนผู้ขับขี่ในกรณีที่เมื่อยล้าออนเพลียซึ่งได้นำมาติดตั้งในรถยนต์รุ่น S60 เป็นครั้งแรกเพื่อแก้ปัญหาเพิ่มขึ้นจากระบบเซ็นเซอร์สายตาผู้ขับขี่และส่งสัญญาณเตือนเมื่อผู้ขับขี่อ่อนล้าเพิ่มความปลอดภัยมากขึ้น

ระบบสัญญาณเตือนเมื่อผู้ขับขี่เมื่อยล้าเป็นเทคโนโลยี่ที่วอลโว่พัฒนาขึ้นเป็นครั้งแรกของโลกด้วยการตรวจสอบความคืบหน้าของรถยนต์ระหว่างเครื่องหมายของแต่ละช่องทางและสัญญาณเตือนผู้ขับขี่หากมีการปรับเปลี่ยนช่องทางใหม่ที่ผู้ขับขี่ไม่ได้ตั้งใจเปลี่ยนช่องทาง

ปี ค.ศ. 1976 เบาะเสริมสำหรับเด็กเล็กได้ถูกพัฒนาขึ้นเป็นแบบยึดกับเบาะที่นั่งด้วยเข็มขัดซึ่งได้พัฒนาต่อจากเบาะที่นั่งสำหรับเด็กเล็กแบบหันไปทางด้านหลังซึ่งได้เปิดตัวเมื่อปีค.ศ. 1964

ปี ค.ศ. 1979 วอลโว่ได้พัฒนาระบบกระจกมองหลังแบบมุมกว้างด้านผู้ขับขี่ขึ้นเป็นครั้งแรกเพื่อให้ผู้ขับขี่สามารถมองเห็นสิ่งที่อยู่ด้านหลังและด้านข้างตัวรถได้ชัดเจนและมุมมองที่กว้างมากขึ้น

หลังจากได้คิดค้นระบบเข็มขัดนิรภัยแบบ 3 จุดขึ้นเป็นครั้งแรกของโลกเมื่อปีค.ศ. 1959 ทางวอลโว่ได้มีการพัฒนาต่อเนื่องโดยในปีค.ศ. 1990 ระบบเข็มขัดนิรภัยแบบลูกรอกความเฉื่อยสำหรับที่นั่งตรงกลางด้านหลังได้นำมาติดตั้งเป็นครั้งแรกและต่อมาได้กลายเป็นอุปกรณ์มาตรฐานสำหรับรถยนต์จากโรงงาน ปี ค.ศ. 1991 ระบบเข็มขัดนิรภัยแบบปรับอัตโนมัติได้เปิดตัวเป็นครั้งแรกด้วยการติดตั้งในรถยนต์รุ่น Volvo 850 ซึ่งระบบเข็มขัดนิรภัยแบบนี้จะปรับความสูงอัตโนมัติเพื่อให้เหมาะสมกับผู้ขับขี่

ปี ค.ศ. 1990 วอลโว่ได้พัฒนาเบาะที่นั่งเสริมแบบติดตั้งในตัวขึ้นเป็นครั้งแรกด้วยการนำมาติดตั้งในรถยนต์รุ่น Volvo 960 เป็นเบาะที่นั่งแบบพับเก็บได้และติดตั้งบริเวณตรงกลางของที่นั่งด้านหลัง

ปีค.ศ. 2001 ระบบ Volvo On Call หรือระบบขอความช่วยเหลือ (SOS) ทางวอลโว่ได้นำมาติดตั้งเป็นอุปกรณ์มาตรฐานในรถยนต์ที่ผลิตจากโรงงานเป็นรายแรกของโลก

ปีค.ศ. 2002 วอลโว่ได้นำเหล็กแข็งแกร่งพิเศษที่เรียกว่าเหล็กโบรอนมาผลิตรถยนต์วอลโว่เป็นครั้งแรกด้วยการเปิดตัวในรถยนต์รุ่น XC90 ครอสโอเวอร์ระดับหรูหราสูงสุดของวอลโว่ ต่อมาในปีค.ศ. 2003 วอลโว่ได้นำระบบสื่อสารข้อมูลอัจฉริยะสำหรับผู้ขับขี่ซึ่งเป็นระบบหน่วงเวลาสายเรียกเข้า

ปีค.ศ. 2003 การลดมลภาวะไอเสียที่วอลโว่คิดค้นขึ้นเป็นระบบกรองไอเสียที่เป็นอันตรายและทำลายมลพิษในไอเสียอื่น ๆ ให้มีสภาพเป็นกลางเรียกว่า Volvo Ambient Air Cleaner และในปีค.ศ. 2004 ระบบม่านนิรภัยสำหรับรถสปอร์ตเปิดประทุนทางวอลโว่ได้นำมาติดตั้งเป็นครั้งแรกของโลก

By : C. Methas - Managing Editor

   

เทคโนโลยี่ด้านความปลอดภัยของวอลโว่ได้ทำการทดสอบบนท้องถนนหลากหลายรูปแบบเป็นระยะทางหลายหมื่นไมล์ก่อนที่จะนำมาติดตั้งในรถยนต์รุ่นใหม่ ๆ และผ่านการทดสอบจากอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ขั้นสูงจำลองสถานการณ์ ระบบแจ้งเตือนผู้ขับขี่ในกรณีที่เมื่อยล้าออนเพลียซึ่งได้นำมาติดตั้งในรถยนต์รุ่น S60 เป็นครั้งแรกเพื่อแก้ปัญหาเพิ่มขึ้นจากระบบเซ็นเซอร์สายตาผู้ขับขี่และส่งสัญญาณเตือนเมื่อผู้ขับขี่อ่อนล้าเพิ่มความปลอดภัยมากขึ้น

ระบบสัญญาณเตือนเมื่อผู้ขับขี่เมื่อยล้าเป็นเทคโนโลยี่ที่วอลโว่พัฒนาขึ้นเป็นครั้งแรกของโลกด้วยการตรวจสอบความคืบหน้าของรถยนต์ระหว่างเครื่องหมายของแต่ละช่องทางและสัญญาณเตือนผู้ขับขี่หากมีการปรับเปลี่ยนช่องทางใหม่ที่ผู้ขับขี่ไม่ได้ตั้งใจเปลี่ยนช่องทาง

ปี ค.ศ. 1976 เบาะเสริมสำหรับเด็กเล็กได้ถูกพัฒนาขึ้นเป็นแบบยึดกับเบาะที่นั่งด้วยเข็มขัดซึ่งได้พัฒนาต่อจากเบาะที่นั่งสำหรับเด็กเล็กแบบหันไปทางด้านหลังซึ่งได้เปิดตัวเมื่อปีค.ศ. 1964

ปี ค.ศ. 1979 วอลโว่ได้พัฒนาระบบกระจกมองหลังแบบมุมกว้างด้านผู้ขับขี่ขึ้นเป็นครั้งแรกเพื่อให้ผู้ขับขี่สามารถมองเห็นสิ่งที่อยู่ด้านหลังและด้านข้างตัวรถได้ชัดเจนและมุมมองที่กว้างมากขึ้น

หลังจากได้คิดค้นระบบเข็มขัดนิรภัยแบบ 3 จุดขึ้นเป็นครั้งแรกของโลกเมื่อปีค.ศ. 1959 ทางวอลโว่ได้มีการพัฒนาต่อเนื่องโดยในปีค.ศ. 1990 ระบบเข็มขัดนิรภัยแบบลูกรอกความเฉื่อยสำหรับที่นั่งตรงกลางด้านหลังได้นำมาติดตั้งเป็นครั้งแรกและต่อมาได้กลายเป็นอุปกรณ์มาตรฐานสำหรับรถยนต์จากโรงงาน ปี ค.ศ. 1991 ระบบเข็มขัดนิรภัยแบบปรับอัตโนมัติได้เปิดตัวเป็นครั้งแรกด้วยการติดตั้งในรถยนต์รุ่น Volvo 850 ซึ่งระบบเข็มขัดนิรภัยแบบนี้จะปรับความสูงอัตโนมัติเพื่อให้เหมาะสมกับผู้ขับขี่

ปี ค.ศ. 1990 วอลโว่ได้พัฒนาเบาะที่นั่งเสริมแบบติดตั้งในตัวขึ้นเป็นครั้งแรกด้วยการนำมาติดตั้งในรถยนต์รุ่น Volvo 960 เป็นเบาะที่นั่งแบบพับเก็บได้และติดตั้งบริเวณตรงกลางของที่นั่งด้านหลัง

ปีค.ศ. 2001 ระบบ Volvo On Call หรือระบบขอความช่วยเหลือ (SOS) ทางวอลโว่ได้นำมาติดตั้งเป็นอุปกรณ์มาตรฐานในรถยนต์ที่ผลิตจากโรงงานเป็นรายแรกของโลก

ปีค.ศ. 2002 วอลโว่ได้นำเหล็กแข็งแกร่งพิเศษที่เรียกว่าเหล็กโบรอนมาผลิตรถยนต์วอลโว่เป็นครั้งแรกด้วยการเปิดตัวในรถยนต์รุ่น XC90 ครอสโอเวอร์ระดับหรูหราสูงสุดของวอลโว่ ต่อมาในปีค.ศ. 2003 วอลโว่ได้นำระบบสื่อสารข้อมูลอัจฉริยะสำหรับผู้ขับขี่ซึ่งเป็นระบบหน่วงเวลาสายเรียกเข้า

ปีค.ศ. 2003 การลดมลภาวะไอเสียที่วอลโว่คิดค้นขึ้นเป็นระบบกรองไอเสียที่เป็นอันตรายและทำลายมลพิษในไอเสียอื่น ๆ ให้มีสภาพเป็นกลางเรียกว่า Volvo Ambient Air Cleaner และในปีค.ศ. 2004 ระบบม่านนิรภัยสำหรับรถสปอร์ตเปิดประทุนทางวอลโว่ได้นำมาติดตั้งเป็นครั้งแรกของโลก

etetewtgae

Top Rated

error: Content is protected !!