The Legends of Automobile-ตอนที่ 71 Porsche สร้างรถไฟฟ้าครั้งแรกของโลกเมื่อร้อยกว่าปีที่แล้ว (ภาคที่ 3)


By : C. Methas – Managing Editor

ในช่วงแรกเฟอร์ดินันด์ ปอร์เช่ได้ตั้งบริษัทสำหรับสร้างและพัฒนาเครื่องยนต์และให้คำปรึกษาโดยไม่ได้สร้างรถยนต์ยี่ห้อของปอร์เช่ การสร้างรถยนต์ขึ้นเป็นครั้งแรกได้เริ่มจากอด็อลฟ ฮิตเลอร์ซึ่งมีความสนิทสนมกันเป็นพิเศษและเป็นชาวออสเตรียนเช่นเดียวกัน ในช่วงที่ฮิตเลอร์ครองอำนาจได้มีนโยบายให้ผลิตรถยนต์สำหรับประชาชน

สำหรับรถยนต์พลังงานไฮบริดคันแรกของโลกสร้างขึ้นโดยเฟอร์ดินันด์ ปอร์เช่ชื่อ Lohner-Porsche รุ่น Semper Vivus สร้างเสร็จในปีค.ศ. 1901 วางเครื่องยนต์แก๊สโซลีนปฏิบัติการร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้าให้แรงม้าสูงสุดรวม 56 แรงม้า เฉลี่ยให้กำลังต่อน้ำหนัก 59.1 ปอนด์ต่อแรงม้า

รถยนต์พลังงานไฮบริดรุ่นแรกที่พัฒนาและออกแบบโดยเฟอร์ดินันด์ ปอร์เช่ได้สร้างขึ้นและขายได้กว่า 300 คันในปีค.ศ. 1906 ส่วนใหญ่จะเป็นระบบขับเคลื่อน 2 ล้อสำหรับรถยนต์นั่งส่วนบุคคล ส่วนรถยนต์ประเภทรถบรรทุกและรถโดยสารจะเป็นระบบขับเคลื่อน 4 ล้อ

รถยนต์ไฮบริดรุ่นแรกมีสมรรถนะการทำความเร็วสูงสุด 56 กิโลเมตรต่อชั่วโมง(35 ไมล์ต่อชั่วโมง) ซึ่งทำลายสถิติความเร็วสูงสุดในออสเตรียและได้ส่งลงแข่งขันในรายการเอ็กเซลเบิร์ก แรลลี่ในปีค.ศ. 1901 ซึ่งสามารถคว้าแชมป์ไปครอง

ปัจจุบันรถยนต์ไฮบริดคันแรกของโลกได้นำออกแสดงที่พิพิธภัณฑ์ของปอร์เช่ในเมืองสตุ๊ตการ์ต

ปอร์เช่ได้สร้างสรรรถยนต์ที่กลายเป็นตำนานของรถยนต์คันแรกสำหรับประชาชนต่อเนื่องติดตามในตอนหน้าจากนโยบายของอด็อลฟ ฮิตเลอร์ซึ่งได้ให้เฟอร์ดินันด์ ปอร์เช่เป็นผู้ออกแบบและผลิตสร้างรถโฟล์คสวาเก้น “เต่าทอง” ที่มีราคาถูก, ประหยัดน้ำมันและการบำรุงรักษาไม่แพงดูแลง่ายได้กลายเป็นต้นแบบสำหรับรถสปอร์ตสมรรถนะสูงระดับซูเปอร์คาร์ที่วางรูปแบบเครื่องยนต์วางด้านท้าย ระบบขับเคลื่อนล้อหลัง

By : C. Methas - Managing Editor

ในช่วงแรกเฟอร์ดินันด์ ปอร์เช่ได้ตั้งบริษัทสำหรับสร้างและพัฒนาเครื่องยนต์และให้คำปรึกษาโดยไม่ได้สร้างรถยนต์ยี่ห้อของปอร์เช่ การสร้างรถยนต์ขึ้นเป็นครั้งแรกได้เริ่มจากอด็อลฟ ฮิตเลอร์ซึ่งมีความสนิทสนมกันเป็นพิเศษและเป็นชาวออสเตรียนเช่นเดียวกัน ในช่วงที่ฮิตเลอร์ครองอำนาจได้มีนโยบายให้ผลิตรถยนต์สำหรับประชาชน

สำหรับรถยนต์พลังงานไฮบริดคันแรกของโลกสร้างขึ้นโดยเฟอร์ดินันด์ ปอร์เช่ชื่อ Lohner-Porsche รุ่น Semper Vivus สร้างเสร็จในปีค.ศ. 1901 วางเครื่องยนต์แก๊สโซลีนปฏิบัติการร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้าให้แรงม้าสูงสุดรวม 56 แรงม้า เฉลี่ยให้กำลังต่อน้ำหนัก 59.1 ปอนด์ต่อแรงม้า

รถยนต์พลังงานไฮบริดรุ่นแรกที่พัฒนาและออกแบบโดยเฟอร์ดินันด์ ปอร์เช่ได้สร้างขึ้นและขายได้กว่า 300 คันในปีค.ศ. 1906 ส่วนใหญ่จะเป็นระบบขับเคลื่อน 2 ล้อสำหรับรถยนต์นั่งส่วนบุคคล ส่วนรถยนต์ประเภทรถบรรทุกและรถโดยสารจะเป็นระบบขับเคลื่อน 4 ล้อ

รถยนต์ไฮบริดรุ่นแรกมีสมรรถนะการทำความเร็วสูงสุด 56 กิโลเมตรต่อชั่วโมง(35 ไมล์ต่อชั่วโมง) ซึ่งทำลายสถิติความเร็วสูงสุดในออสเตรียและได้ส่งลงแข่งขันในรายการเอ็กเซลเบิร์ก แรลลี่ในปีค.ศ. 1901 ซึ่งสามารถคว้าแชมป์ไปครอง

ปัจจุบันรถยนต์ไฮบริดคันแรกของโลกได้นำออกแสดงที่พิพิธภัณฑ์ของปอร์เช่ในเมืองสตุ๊ตการ์ต

ปอร์เช่ได้สร้างสรรรถยนต์ที่กลายเป็นตำนานของรถยนต์คันแรกสำหรับประชาชนต่อเนื่องติดตามในตอนหน้าจากนโยบายของอด็อลฟ ฮิตเลอร์ซึ่งได้ให้เฟอร์ดินันด์ ปอร์เช่เป็นผู้ออกแบบและผลิตสร้างรถโฟล์คสวาเก้น “เต่าทอง” ที่มีราคาถูก, ประหยัดน้ำมันและการบำรุงรักษาไม่แพงดูแลง่ายได้กลายเป็นต้นแบบสำหรับรถสปอร์ตสมรรถนะสูงระดับซูเปอร์คาร์ที่วางรูปแบบเครื่องยนต์วางด้านท้าย ระบบขับเคลื่อนล้อหลัง

etetewtgae

Top Rated

error: Content is protected !!