The Legends of Automobile-ตอนที่ 76 Chariot-สิ่งประดิษฐ์จาก “รถม้าลาก” กับความเป็นมาของ WWW.CARRUSHOME.COM (ภาคที่ 1)


By : C. Methas – Managing Editor

“รถม้าลาก” มีประวัติศาสตร์ความเป็นมายาวนานกว่า 5,000 ปีก่อน วิวัฒนาการของรถม้าลากเริ่มแรกได้นำม้ามาเทียมรถลากที่ยังไม่มีล้อ ต่อมาได้นำม้ามาเทียมรถลากที่มีล้อและได้พัฒนามาเป็นเกวียนในเวลาต่อมา จนกลายเป็น “รถม้าลาก” สิ่งประดิษฐ์ที่พัฒนาสำหรับการขนส่งและการเดินทางที่เริ่มต้นนำมาใช้อย่างแพร่หลายในช่วงศตวรรษที่ 14

Carriage เป็นภาษาเก่าแก่แถบทางตอนเหนือของฝรั่งเศสยุคเก่าที่ใช้คำว่า Cariage ส่วนคำว่า Car มีความหมายถึงเกวียน 2 ล้อสำหรับการขนส่งสินค้า โดยช่วงก่อนหน้านั้นมนุษย์ได้ใช้สัตว์ต่าง ๆ เป็นพาหนะโดยได้พัฒนาออกไปหลายรูปแบบ อาทิ กุบช้าง, กระโจมทองเหนือหลังช้างและช้างศึกทั้งในยุโรปและเอเซีย

ส่วนคำว่า Chariot มาจากคำว่า Carrus เป็นภาษาละตินซึ่งยืมมาจาก Gaulish เป็นชนเผ่าสมัยโบราณในยุโรปตะวันตก รถม้าลากสำหรับการสงครามถูกเรียกว่า Car ในช่วงยุคโรมโบราณและกลุ่มเมดิเตอร์เรเนี่ยนโบราณเรียกรถม้าลากแบบ 2 ล้อว่า Biga แบบ 3 ล้อเรียกว่า Triga และแบบ 4 ล้อเรียกว่า Quadriga

รถม้าลากแบบล้อเป็นซี่กำเนิดตั้งแต่ช่วง 2,000 ปีก่อนคริสต์กาลและได้นำเข้าสู่สงครามประมาณ 1,300 ปีก่อนคริสต์กาลในช่วงยุทธการ Battle of Kadesh ซึ่งเป็นการสู้รบระหว่างจักรวรรดิอียิปต์กับจักรวรรดิฮิปไทต์โดยรถม้าลากหรือรถม้าศึกได้กลายเป็นยุโธปกรณ์ที่สำคัญทางการทหารอย่างมากในช่วงศตวรรษที่ 1 นอกจากนี้ยังมีการนำไปแข่งขันซึ่งได้รับความนิยมมากในคอนสแตนตินจนกระทั่งถึงศตวรรษที่ 6

สำหรับซีกโลกตะวันออกประเทศจีนในยุคโบราณได้ประดิษฐ์รถม้าลากเพื่อใช้ในการสงครามและการไล่ล่าจากช่วงประมาณ 1,200 ปีก่อนคริสต์กาล รถม้าลากได้นำไปใช้สำหรับผู้บัญชาการกองทัพในการควบคุมทหาร ส่วนพลธนูและทหารติดอาวุธได้นำไปใช้เพื่อความคล่องตัวมากขึ้นซึ่งประสบความสำเร็จสูงสุดในช่วงฤดูใบไม้ผลิและฤดูใบไม้ร่วงจนกระทั่งถูกแทนที่ด้วยทหารม้าในราชวงศ์ฮั่น

รถม้าลากของจีนได้มีการพัฒนาอย่างมากโดยเฉพาะได้พัฒนาระบบดิฟเฟอร์เรนเชียล เกียร์ซึ่งปัจจุบันรถยนต์รุ่นใหม่ ๆ ได้นำระบบนี้มาติดตั้ง นอกจากนี้ยังใช้เข็มทิศแม่เหล็กเป็นระบบนำทางเป็นครั้งแรกในโลกซึ่ง “เข็มทิศ” นักประดิษฐ์ชาวจีนได้คิดค้นขึ้นเป็นครั้งแรกของโลกเช่นกัน

“รถม้าลาก” ได้พัฒนามาจาก “รถเข็น” มีทั้งแบบ 2 ล้อ 1 เพลาและแบบ 4 ล้อมี 2 เพลาโดยแบบ 4 ล้อมีชื่อเรียกหลายชื่อด้วยกัน หนึ่งในนั้นเป็นชื่อ Wagon หรือเกวียน เป็นสิ่งประดิษฐ์สำหรับการบรรทุกสิ่งของที่มีน้ำหนักมากโดยใช้สัตว์เข้ามาเทียมเพื่อการลาก-จูงสินค้าทางการเกษตร, สินค้าและขนส่งผู้คนโดยส่วนใหญ่จะใช้ในชนบท เกวียนจะมีลักษณะที่แตกต่างกันไปตามแต่ภูมิภาค บางแห่งเกวียนจะมีขนาดเล็กและใช้สัตว์ขนาดเล็กสำหรับลาก-จูง เช่น สุนัข, ลาและแพะ ส่วนเกวียนขนาดใหญ่จะใช้ม้า, ล่อ, อูฐ, ควาย, วัวและช้าง

By : C. Methas - Managing Editor

“รถม้าลาก” มีประวัติศาสตร์ความเป็นมายาวนานกว่า 5,000 ปีก่อน วิวัฒนาการของรถม้าลากเริ่มแรกได้นำม้ามาเทียมรถลากที่ยังไม่มีล้อ ต่อมาได้นำม้ามาเทียมรถลากที่มีล้อและได้พัฒนามาเป็นเกวียนในเวลาต่อมา จนกลายเป็น “รถม้าลาก” สิ่งประดิษฐ์ที่พัฒนาสำหรับการขนส่งและการเดินทางที่เริ่มต้นนำมาใช้อย่างแพร่หลายในช่วงศตวรรษที่ 14

Carriage เป็นภาษาเก่าแก่แถบทางตอนเหนือของฝรั่งเศสยุคเก่าที่ใช้คำว่า Cariage ส่วนคำว่า Car มีความหมายถึงเกวียน 2 ล้อสำหรับการขนส่งสินค้า โดยช่วงก่อนหน้านั้นมนุษย์ได้ใช้สัตว์ต่าง ๆ เป็นพาหนะโดยได้พัฒนาออกไปหลายรูปแบบ อาทิ กุบช้าง, กระโจมทองเหนือหลังช้างและช้างศึกทั้งในยุโรปและเอเซีย

ส่วนคำว่า Chariot มาจากคำว่า Carrus เป็นภาษาละตินซึ่งยืมมาจาก Gaulish เป็นชนเผ่าสมัยโบราณในยุโรปตะวันตก รถม้าลากสำหรับการสงครามถูกเรียกว่า Car ในช่วงยุคโรมโบราณและกลุ่มเมดิเตอร์เรเนี่ยนโบราณเรียกรถม้าลากแบบ 2 ล้อว่า Biga แบบ 3 ล้อเรียกว่า Triga และแบบ 4 ล้อเรียกว่า Quadriga

รถม้าลากแบบล้อเป็นซี่กำเนิดตั้งแต่ช่วง 2,000 ปีก่อนคริสต์กาลและได้นำเข้าสู่สงครามประมาณ 1,300 ปีก่อนคริสต์กาลในช่วงยุทธการ Battle of Kadesh ซึ่งเป็นการสู้รบระหว่างจักรวรรดิอียิปต์กับจักรวรรดิฮิปไทต์โดยรถม้าลากหรือรถม้าศึกได้กลายเป็นยุโธปกรณ์ที่สำคัญทางการทหารอย่างมากในช่วงศตวรรษที่ 1 นอกจากนี้ยังมีการนำไปแข่งขันซึ่งได้รับความนิยมมากในคอนสแตนตินจนกระทั่งถึงศตวรรษที่ 6

สำหรับซีกโลกตะวันออกประเทศจีนในยุคโบราณได้ประดิษฐ์รถม้าลากเพื่อใช้ในการสงครามและการไล่ล่าจากช่วงประมาณ 1,200 ปีก่อนคริสต์กาล รถม้าลากได้นำไปใช้สำหรับผู้บัญชาการกองทัพในการควบคุมทหาร ส่วนพลธนูและทหารติดอาวุธได้นำไปใช้เพื่อความคล่องตัวมากขึ้นซึ่งประสบความสำเร็จสูงสุดในช่วงฤดูใบไม้ผลิและฤดูใบไม้ร่วงจนกระทั่งถูกแทนที่ด้วยทหารม้าในราชวงศ์ฮั่น

รถม้าลากของจีนได้มีการพัฒนาอย่างมากโดยเฉพาะได้พัฒนาระบบดิฟเฟอร์เรนเชียล เกียร์ซึ่งปัจจุบันรถยนต์รุ่นใหม่ ๆ ได้นำระบบนี้มาติดตั้ง นอกจากนี้ยังใช้เข็มทิศแม่เหล็กเป็นระบบนำทางเป็นครั้งแรกในโลกซึ่ง “เข็มทิศ” นักประดิษฐ์ชาวจีนได้คิดค้นขึ้นเป็นครั้งแรกของโลกเช่นกัน

“รถม้าลาก” ได้พัฒนามาจาก “รถเข็น” มีทั้งแบบ 2 ล้อ 1 เพลาและแบบ 4 ล้อมี 2 เพลาโดยแบบ 4 ล้อมีชื่อเรียกหลายชื่อด้วยกัน หนึ่งในนั้นเป็นชื่อ Wagon หรือเกวียน เป็นสิ่งประดิษฐ์สำหรับการบรรทุกสิ่งของที่มีน้ำหนักมากโดยใช้สัตว์เข้ามาเทียมเพื่อการลาก-จูงสินค้าทางการเกษตร, สินค้าและขนส่งผู้คนโดยส่วนใหญ่จะใช้ในชนบท เกวียนจะมีลักษณะที่แตกต่างกันไปตามแต่ภูมิภาค บางแห่งเกวียนจะมีขนาดเล็กและใช้สัตว์ขนาดเล็กสำหรับลาก-จูง เช่น สุนัข, ลาและแพะ ส่วนเกวียนขนาดใหญ่จะใช้ม้า, ล่อ, อูฐ, ควาย, วัวและช้าง

etetewtgae

Top Rated

error: Content is protected !!