The Legends of Automobile-ตอนที่ 77 Chariot-สิ่งประดิษฐ์จาก “รถม้าลาก” สู่ประติมากรรมนาฬิการถม้า (ภาคที่ 2)


By : C. Methas – Managing Editor

“เกวียน” ได้พัฒนาสำหรับการเดินทางที่รวดเร็วมากขึ้นและมีหลากหลายรูปแบบ นอกจากนี้ได้รับการพัฒนาให้เกวียนสามารถรองรับน้ำหนักบรรทุกได้มากและมีขนาดใหญ่ขึ้น ระบบกันสะเทือนได้นำแหนบเข้ามาใช้ตั้งแต่ศตวรรษที่ 19 และตกแต่งด้วยหนังแท้ในห้องโดยสาร

เกวียนสำหรับการเดินทางสำหรับสาธารณะได้ออกแบบมาหลายรูปแบบด้วยกันโดยเกวียนแบบ 2 ล้อเป็นสิ่งสำคัญทางประวัติศาสตร์ซึ่งสามารถทำความเร็วได้เร็วที่สุดเป็นแบบที่เรียกว่า Chariot หรือรถม้าโดยใช้ม้า 1 หรือ 2 ตัวสำหรับการลาก-จูงที่ได้กำเนิดขึ้นในยุคโปรโต-อินโด-ยูโรเปี้ยนและยุคเมโสโปเตเมียช่วง 3,000 ปีก่อนคริสต์ศักราชในช่วงยุคสำริดและยุคเหล็ก

สำหรับสิ่งประดิษฐ์จากรถม้าลากได้กลายเป็นวัฒนธรรมในหลายประเทศซึ่งส่วนใหญ่ประดิษฐ์เป็นนาฬิกาในรูปแบบของรถม้าลากทั้งนาฬิกาขนาดใหญ่และขนาดเล็กแบบตั้งโต๊ะ

นาฬิการถม้าลากที่ว่ากันว่าอาจจะมีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกที่เคยมีการสร้างขึ้นมามีชื่อว่า “รถแห่งประวัติศาสตร์” ออกแบบโดย Carlos Franzoni เมื่อปีค.ศ. 1819 เป็นรูปปั้นหญิงสาวขนาดเท่าตัวจริงและมีนาฬิกาทรงล้อรถอยู่ด้านล่าง

นาฬิการถม้าลากได้มีการออกแบบหลากหลายรูปแบบโดยหน้าปัดเป็นรูปล้อรถหรือบริเวณอื่น ต้นกำเนิดของนาฬิการถม้าลากได้กำเนิดขึ้นในช่วงครึ่งหลังของศตวรรษที่ 16 ทางตอนใต้ของประเทศเยอรมนีโดยมีตำนานความคลาสสิคที่ได้ประดิษฐ์ในช่วงที่แตกต่างกันตามรูปแบบของแต่ละยุคสมัย อาทิยุคเรอเนซองค์, ยุคพระเจ้าหลุยส์ที่ 15, ยุคพระเจ้าหลุยส์ที่ 16, ยุคจักรวรรดิ, ยุคนโปเลียนที่ 3 และยุค Art Deco

ประวัติศาสตร์ในยุคเรอเนซองค์ของกำเนิดนาฬิการถม้าลากได้กำเนิดขึ้นทางตอนใต้ของประเทศเยอรมนีซึ่งเป็นศูนย์กลางการผลิตนาฬิกาในยุโรปที่โด่งดังในช่วงระหว่างปีค.ศ. 1550-1650 ประกอบด้วยเมือง Augsburg, Nuremberg และ Munich โดยได้พัฒนาให้สามารถขับเคลื่อนได้ด้วยการติดระบบขับเคลื่อนแบบไขลานและติดกล่องดนตรี

ส่วนยุคที่รุ่งโรจน์อย่างถึงขีดสุดของนาฬิการถม้าลากเป็นการออกแบบสไตล์จักรพรรดิ์ที่โดดเด่นเป็นพิเศษเป็นนาฬิกาที่ชื่อว่า The Chariot of Phaeton ออกแบบโดย Pierre-Philippe Thomire ชาวฝรั่งเศสเมื่อปีค.ศ. 1805 และนาฬิกาที่ชื่อว่า Goddess Ceres ออกแบบเป็นรูปช้างลาก ส่วนใหญ่นาฬิกาจากฝรั่งเศสจะไม่มีระบบขับเคลื่อนแบบไขลาน

By : C. Methas - Managing Editor

“เกวียน” ได้พัฒนาสำหรับการเดินทางที่รวดเร็วมากขึ้นและมีหลากหลายรูปแบบ นอกจากนี้ได้รับการพัฒนาให้เกวียนสามารถรองรับน้ำหนักบรรทุกได้มากและมีขนาดใหญ่ขึ้น ระบบกันสะเทือนได้นำแหนบเข้ามาใช้ตั้งแต่ศตวรรษที่ 19 และตกแต่งด้วยหนังแท้ในห้องโดยสาร

เกวียนสำหรับการเดินทางสำหรับสาธารณะได้ออกแบบมาหลายรูปแบบด้วยกันโดยเกวียนแบบ 2 ล้อเป็นสิ่งสำคัญทางประวัติศาสตร์ซึ่งสามารถทำความเร็วได้เร็วที่สุดเป็นแบบที่เรียกว่า Chariot หรือรถม้าโดยใช้ม้า 1 หรือ 2 ตัวสำหรับการลาก-จูงที่ได้กำเนิดขึ้นในยุคโปรโต-อินโด-ยูโรเปี้ยนและยุคเมโสโปเตเมียช่วง 3,000 ปีก่อนคริสต์ศักราชในช่วงยุคสำริดและยุคเหล็ก

สำหรับสิ่งประดิษฐ์จากรถม้าลากได้กลายเป็นวัฒนธรรมในหลายประเทศซึ่งส่วนใหญ่ประดิษฐ์เป็นนาฬิกาในรูปแบบของรถม้าลากทั้งนาฬิกาขนาดใหญ่และขนาดเล็กแบบตั้งโต๊ะ

นาฬิการถม้าลากที่ว่ากันว่าอาจจะมีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกที่เคยมีการสร้างขึ้นมามีชื่อว่า “รถแห่งประวัติศาสตร์” ออกแบบโดย Carlos Franzoni เมื่อปีค.ศ. 1819 เป็นรูปปั้นหญิงสาวขนาดเท่าตัวจริงและมีนาฬิกาทรงล้อรถอยู่ด้านล่าง

นาฬิการถม้าลากได้มีการออกแบบหลากหลายรูปแบบโดยหน้าปัดเป็นรูปล้อรถหรือบริเวณอื่น ต้นกำเนิดของนาฬิการถม้าลากได้กำเนิดขึ้นในช่วงครึ่งหลังของศตวรรษที่ 16 ทางตอนใต้ของประเทศเยอรมนีโดยมีตำนานความคลาสสิคที่ได้ประดิษฐ์ในช่วงที่แตกต่างกันตามรูปแบบของแต่ละยุคสมัย อาทิยุคเรอเนซองค์, ยุคพระเจ้าหลุยส์ที่ 15, ยุคพระเจ้าหลุยส์ที่ 16, ยุคจักรวรรดิ, ยุคนโปเลียนที่ 3 และยุค Art Deco

ประวัติศาสตร์ในยุคเรอเนซองค์ของกำเนิดนาฬิการถม้าลากได้กำเนิดขึ้นทางตอนใต้ของประเทศเยอรมนีซึ่งเป็นศูนย์กลางการผลิตนาฬิกาในยุโรปที่โด่งดังในช่วงระหว่างปีค.ศ. 1550-1650 ประกอบด้วยเมือง Augsburg, Nuremberg และ Munich โดยได้พัฒนาให้สามารถขับเคลื่อนได้ด้วยการติดระบบขับเคลื่อนแบบไขลานและติดกล่องดนตรี

ส่วนยุคที่รุ่งโรจน์อย่างถึงขีดสุดของนาฬิการถม้าลากเป็นการออกแบบสไตล์จักรพรรดิ์ที่โดดเด่นเป็นพิเศษเป็นนาฬิกาที่ชื่อว่า The Chariot of Phaeton ออกแบบโดย Pierre-Philippe Thomire ชาวฝรั่งเศสเมื่อปีค.ศ. 1805 และนาฬิกาที่ชื่อว่า Goddess Ceres ออกแบบเป็นรูปช้างลาก ส่วนใหญ่นาฬิกาจากฝรั่งเศสจะไม่มีระบบขับเคลื่อนแบบไขลาน

etetewtgae

Top Rated

error: Content is protected !!