The Legends of Automobile-ตอนที่ 93 “จี๊ฟ” รถของกองทัพสหรัฐฯ กำเนิดช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 (ภาค 1)


By : C. Methas – Managing Editor

“จี๊ฟ” หรือ Jeep รถยนต์แบบอเนกประสงค์ที่มีกำเนิดขึ้นในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 โดยกองทัพสหรัฐอเมริกาต้องการรถยนต์ขับเคลื่อน 4 ล้อ ขนาดกะทัดรัด จำนวน 3 ที่นั่งให้ความคล่องตัวสูงและสามารถขับขี่ไปได้ในทุกสภาพเส้นทางเพื่อมาทดแทนรถยนต์แบบพ่วงข้างและรถมอเตอร์ไซค์ที่ใช้ในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 1

กองทัพสหรัฐอเมริกาในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 ได้เปิดให้ผู้ผลิตรถยนต์ต่าง ๆ เข้าประมูลสำหรับการผลิตรถยนต์อเนกประสงค์สำหรับใช้ในราชการทหารสำหรับกองทัพสหรัฐอเมริกาและพันธมิตรโดยมีข้อกำหนดเบื้องต้น เครื่องยนต์ให้แรงม้าสูงสุดไม่ต่ำกว่า 40 แรงม้า สามารถทำความเร็วสูงสุดไม่ต่ำกว่า 50 ไมล์ต่อชั่วโมง มีน้ำหนักไม่เกิน 1,200 ปอนด์ ความสูงตัวรถ 36 นิ้ว ความกว้างฐานล้อ 75 นิ้ว สามารถติดตั้งปืนกลขนาด 0.30 คาลิเปอร์ได้และกระจกด้านหน้าสามารถปรับพับไปทางด้านหน้าได้ซึ่งได้มีบริษัทผลิตรถยนต์ต่าง ๆ ได้ยื่นเรื่องเข้าประมูลถึง 135 บริษัท

รถจี๊ฟต้นแบบจากบริษัทอเมริกัน แบนตั้ม (American Bantam Company) ได้ส่งรถต้นแบบไปให้กองทัพสหรัฐอเมริกาได้ตามกำหนดซึ่งได้รับการออกแบบโดยคาร์ล โพรบสท์ (Karl Probst) วิศวกรอิสระจากดีทรอยท์มาเป็นที่ปรึกษาของบริษัท อเมริกัน แบนตั้มโดยไม่มีเงินเดือนเมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม ปีค.ศ. 1940 ซึ่งมีแฟรงค์ เฟนน์ (Frank Fenn) เป็นประธานบริษัท แต่รถจี๊ฟต้นแบบมีความสูงของตัวรถและน้ำหนักมากกว่าตามข้อกำหนด

รถจี๊ฟต้นแบบคันแรกจากอเมริกัน แบนตั้มที่ออกแบบโดยคาร์ล โพรบสท์มีชื่อว่า BRC(Bantam Reconnaissance Car) ร่างต้นแบบพิมพ์เขียวเสร็จสิ้นเมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม ปีค.ศ. 1940 และได้เร่งสร้างโดยใช้ชิ้นส่วนต่าง ๆ ในโรงงานที่มีอยู่ซึ่งได้รับการสนับสนุนโดย Spicer และประกอบสร้างในแบบ “ทำมือ” ที่โรงงานในบัตเลอร์, มลรัฐเพนซิลวาเนีย ก่อนที่จะขับไปยังค่ายโฮล่าเบิร์ด, มลรัฐแมรี่แลนด์

รถต้นแบบได้นำไปทำการทดสอบเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่ 21 กันยายน ปีค.ศ. 1940 ขณะที่ค่ายวิลลี่ โอเวอร์แลนด์ (Willys Overland Motors) ผู้ผลิตรถยนต์อีกรายที่เข้าร่วมประมูลไม่สามารถสร้างรถต้นแบบได้ทันตามกำหนดเนื่องจากกองทัพสหรัฐอเมริกากำหนดให้ส่งรถต้นแบบภายในเวลาเพียง 49 วันเท่านั้น แต่ต่อมารถจี๊ฟจากวิลลี่ โอเวอร์แลนด์ได้กลายเป็นรถจี๊ฟที่ผ่านมาตรฐานการทดสอบและได้เป็นบริษัทผู้ผลิตอีกรายป้อนให้กับกองทัพสหรัฐอเมริกา

รถจี๊ฟต้นแบบของอเมริกัน แบนตั้มวางเครื่องยนต์ แบบ 4 สูบแถวเรียง ให้แรงม้าสูงสุด 45 แรงม้า มีน้ำหนักรถเปล่า 730 ปอนด์และความกว้างฐานล้อ 79 นิ้ว ในที่สุดรถจี๊ฟต้นแบบได้ผ่านการทดสอบในสภาพเส้นทางต่าง ๆ และทางกองทัพสหรัฐอเมริกาได้สั่งซื้อล็อตแรกเป็นจำนวน 1,500 คัน

By : C. Methas - Managing Editor

“จี๊ฟ” หรือ Jeep รถยนต์แบบอเนกประสงค์ที่มีกำเนิดขึ้นในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 โดยกองทัพสหรัฐอเมริกาต้องการรถยนต์ขับเคลื่อน 4 ล้อ ขนาดกะทัดรัด จำนวน 3 ที่นั่งให้ความคล่องตัวสูงและสามารถขับขี่ไปได้ในทุกสภาพเส้นทางเพื่อมาทดแทนรถยนต์แบบพ่วงข้างและรถมอเตอร์ไซค์ที่ใช้ในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 1

กองทัพสหรัฐอเมริกาในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 ได้เปิดให้ผู้ผลิตรถยนต์ต่าง ๆ เข้าประมูลสำหรับการผลิตรถยนต์อเนกประสงค์สำหรับใช้ในราชการทหารสำหรับกองทัพสหรัฐอเมริกาและพันธมิตรโดยมีข้อกำหนดเบื้องต้น เครื่องยนต์ให้แรงม้าสูงสุดไม่ต่ำกว่า 40 แรงม้า สามารถทำความเร็วสูงสุดไม่ต่ำกว่า 50 ไมล์ต่อชั่วโมง มีน้ำหนักไม่เกิน 1,200 ปอนด์ ความสูงตัวรถ 36 นิ้ว ความกว้างฐานล้อ 75 นิ้ว สามารถติดตั้งปืนกลขนาด 0.30 คาลิเปอร์ได้และกระจกด้านหน้าสามารถปรับพับไปทางด้านหน้าได้ซึ่งได้มีบริษัทผลิตรถยนต์ต่าง ๆ ได้ยื่นเรื่องเข้าประมูลถึง 135 บริษัท

รถจี๊ฟต้นแบบจากบริษัทอเมริกัน แบนตั้ม (American Bantam Company) ได้ส่งรถต้นแบบไปให้กองทัพสหรัฐอเมริกาได้ตามกำหนดซึ่งได้รับการออกแบบโดยคาร์ล โพรบสท์ (Karl Probst) วิศวกรอิสระจากดีทรอยท์มาเป็นที่ปรึกษาของบริษัท อเมริกัน แบนตั้มโดยไม่มีเงินเดือนเมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม ปีค.ศ. 1940 ซึ่งมีแฟรงค์ เฟนน์ (Frank Fenn) เป็นประธานบริษัท แต่รถจี๊ฟต้นแบบมีความสูงของตัวรถและน้ำหนักมากกว่าตามข้อกำหนด

รถจี๊ฟต้นแบบคันแรกจากอเมริกัน แบนตั้มที่ออกแบบโดยคาร์ล โพรบสท์มีชื่อว่า BRC(Bantam Reconnaissance Car) ร่างต้นแบบพิมพ์เขียวเสร็จสิ้นเมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม ปีค.ศ. 1940 และได้เร่งสร้างโดยใช้ชิ้นส่วนต่าง ๆ ในโรงงานที่มีอยู่ซึ่งได้รับการสนับสนุนโดย Spicer และประกอบสร้างในแบบ “ทำมือ” ที่โรงงานในบัตเลอร์, มลรัฐเพนซิลวาเนีย ก่อนที่จะขับไปยังค่ายโฮล่าเบิร์ด, มลรัฐแมรี่แลนด์

รถต้นแบบได้นำไปทำการทดสอบเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่ 21 กันยายน ปีค.ศ. 1940 ขณะที่ค่ายวิลลี่ โอเวอร์แลนด์ (Willys Overland Motors) ผู้ผลิตรถยนต์อีกรายที่เข้าร่วมประมูลไม่สามารถสร้างรถต้นแบบได้ทันตามกำหนดเนื่องจากกองทัพสหรัฐอเมริกากำหนดให้ส่งรถต้นแบบภายในเวลาเพียง 49 วันเท่านั้น แต่ต่อมารถจี๊ฟจากวิลลี่ โอเวอร์แลนด์ได้กลายเป็นรถจี๊ฟที่ผ่านมาตรฐานการทดสอบและได้เป็นบริษัทผู้ผลิตอีกรายป้อนให้กับกองทัพสหรัฐอเมริกา

รถจี๊ฟต้นแบบของอเมริกัน แบนตั้มวางเครื่องยนต์ แบบ 4 สูบแถวเรียง ให้แรงม้าสูงสุด 45 แรงม้า มีน้ำหนักรถเปล่า 730 ปอนด์และความกว้างฐานล้อ 79 นิ้ว ในที่สุดรถจี๊ฟต้นแบบได้ผ่านการทดสอบในสภาพเส้นทางต่าง ๆ และทางกองทัพสหรัฐอเมริกาได้สั่งซื้อล็อตแรกเป็นจำนวน 1,500 คัน

etetewtgae

Top Rated

error: Content is protected !!