TK จับรางวัลให้ลูกค้าและร้านค้าผู้โชคดี ครั้งที่ 2


บริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน) หรือ TK ผู้นำในการให้บริการเช่าซื้อรถจักรยานยนต์รายใหญ่ในประเทศไทย โดยนางสาวปฐมา พรประภา (ที่ 6 จากซ้าย) กรรมการผู้จัดการ และ นายประพล พรประภา (ที่ 5 จากซ้าย) กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ตัวแทนร้านค้าและพนักงานบริษัทฯ ร่วมงานจับรางวัลจากแคมเปญ “ฉลอง 45 ปี บิน กิน เที่ยว กับ TK” โดยเป็นการจับรางวัลครั้งที่ 2 ให้กับลูกค้าและร้านค้าผู้โชคดี ที่ทำสัญญาเช่าซื้อรถจักรยานยนต์กับ TK ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2559 – สิงหาคม 2560 จำนวน 75 รางวัล รวม 225 ที่นั่ง จากรางวัลทั้งสิ้น 150 รางวัล รวม 450 ที่นั่ง โดยผู้โชคดีจะได้รับสิทธิ์ บิน กิน เที่ยว ในประเทศญี่ปุ่น, เกาหลี หรือไต้หวันฟรี

ทั้งนี้ สามารถตรวจสอบรายชื่อผู้โชคดีได้ตั้งแต่วันที่ 14 กันยายน 2560 ได้ที่ www.tk.co.th

บริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน) หรือ TK ผู้นำในการให้บริการเช่าซื้อรถจักรยานยนต์รายใหญ่ในประเทศไทย โดยนางสาวปฐมา พรประภา (ที่ 6 จากซ้าย) กรรมการผู้จัดการ และ นายประพล พรประภา (ที่ 5 จากซ้าย) กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ตัวแทนร้านค้าและพนักงานบริษัทฯ ร่วมงานจับรางวัลจากแคมเปญ “ฉลอง 45 ปี บิน กิน เที่ยว กับ TK” โดยเป็นการจับรางวัลครั้งที่ 2 ให้กับลูกค้าและร้านค้าผู้โชคดี ที่ทำสัญญาเช่าซื้อรถจักรยานยนต์กับ TK ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2559 – สิงหาคม 2560 จำนวน 75 รางวัล รวม 225 ที่นั่ง จากรางวัลทั้งสิ้น 150 รางวัล รวม 450 ที่นั่ง โดยผู้โชคดีจะได้รับสิทธิ์ บิน กิน เที่ยว ในประเทศญี่ปุ่น, เกาหลี หรือไต้หวันฟรี

ทั้งนี้ สามารถตรวจสอบรายชื่อผู้โชคดีได้ตั้งแต่วันที่ 14 กันยายน 2560 ได้ที่ www.tk.co.th

etetewtgae

Top Rated

error: Content is protected !!