TK ห่วงใยสวัสดิภาพบนท้องถนน ส่งพนักงานอบรมขับขี่ปลอดภัย ปลูกจิตสำนึกวินัยจราจร


บริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน) หรือ TK ผู้นำในการให้บริการเช่าซื้อรถจักรยานยนต์รายใหญ่ในประเทศไทย จับมือ ศูนย์ฝึกอบรมขับขี่ปลอดภัย เอพี ฮอนด้า จัดอบรมขับขี่ปลอดภัยให้กับพนักงาน TK ทั่วประเทศ เพื่อมุ่งเน้นให้เกิดวัฒนธรรมความปลอดภัยในขณะขับขี่รถจักรยานยนต์ และปลูกจิตสำนึกในการใช้รถใช้ถนน รวมทั้งการเคารพกฎจราจรขณะขับขี่ทั้งนี้ ได้แบ่งการอบรมขับขี่ปลอดภัยออกเป็น 21 รุ่น รวมพนักงานเข้าอบรมกว่า 900 คน ล่าสุดได้จัดการอบรมภายใต้โครงการ Honda Safety Riding Park Phuket หลักสูตรพื้นฐาน (Basic Course) โดยวัตถุประสงค์ในการอบรมดังกล่าว เพื่อมุ่งเสริมสร้างทักษะด้านการขับขี่รถจักรยานยนต์ขั้นพื้นฐานทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ อาทิ การเตรียมการขับขี่ ฝึกการทรงตัว ฝึกการควบคุมคันเร่ง และฝึกการใช้เบรคที่ถูกต้อง เป็นต้น เพื่อเป็นการลดอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นกับกลุ่มพนักงานผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์

กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้น ณ ศูนย์ฝึกอบรมขับขี่ปลอดภัย เอพี ฮอนด้า จ.ภูเก็ต เมื่อเร็ว ๆ นี้ ทั้งหมดนี้ ถือเป็นอีกหนึ่งความห่วงใยที่คณะผู้บริหาร TK มอบให้กับพนักงานทั่วประเทศ

บริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน) หรือ TK ผู้นำในการให้บริการเช่าซื้อรถจักรยานยนต์รายใหญ่ในประเทศไทย จับมือ ศูนย์ฝึกอบรมขับขี่ปลอดภัย เอพี ฮอนด้า จัดอบรมขับขี่ปลอดภัยให้กับพนักงาน TK ทั่วประเทศ เพื่อมุ่งเน้นให้เกิดวัฒนธรรมความปลอดภัยในขณะขับขี่รถจักรยานยนต์ และปลูกจิตสำนึกในการใช้รถใช้ถนน รวมทั้งการเคารพกฎจราจรขณะขับขี่ทั้งนี้ ได้แบ่งการอบรมขับขี่ปลอดภัยออกเป็น 21 รุ่น รวมพนักงานเข้าอบรมกว่า 900 คน ล่าสุดได้จัดการอบรมภายใต้โครงการ Honda Safety Riding Park Phuket หลักสูตรพื้นฐาน (Basic Course) โดยวัตถุประสงค์ในการอบรมดังกล่าว เพื่อมุ่งเสริมสร้างทักษะด้านการขับขี่รถจักรยานยนต์ขั้นพื้นฐานทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ อาทิ การเตรียมการขับขี่ ฝึกการทรงตัว ฝึกการควบคุมคันเร่ง และฝึกการใช้เบรคที่ถูกต้อง เป็นต้น เพื่อเป็นการลดอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นกับกลุ่มพนักงานผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์

กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้น ณ ศูนย์ฝึกอบรมขับขี่ปลอดภัย เอพี ฮอนด้า จ.ภูเก็ต เมื่อเร็ว ๆ นี้ ทั้งหมดนี้ ถือเป็นอีกหนึ่งความห่วงใยที่คณะผู้บริหาร TK มอบให้กับพนักงานทั่วประเทศ

etetewtgae

Top Rated

error: Content is protected !!