TR TRANSFORMER II คว้ารางวัลชนะเลิศนวัตกรรมแห่งชาติ ประจำปี 2560 จากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ


รถยนต์ตรวจการณ์ TR TRANSFORMER II ได้รับรางวัลชนะเลิศ ด้านเศรษฐกิจ จากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิโดยคัดเลือกผลงานที่มีลักษณะของนวัตกรรมที่เด่นชัด และก่อให้เกิดผลดีต่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ เพื่อเชิดชูเกียรติแก่ผู้สร้างนวัตกรรมที่ส่งผลดีต่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย ในการประกวดรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ประจำปี 2560 ซึ่งมีผู้เข้าประกวดทั้งหมด 90 กว่าผลงาน

รางวัลดังกล่าวเป็นรางวัลเกียรติสูงสุดแห่งวงการนวัตกรรมไทย ยังไม่มีรถยนต์บริษัทไหนหรือรถยนต์ประเภทใดเคยได้รับรางวัลชนะเลิศมาก่อน เป็นเครื่องยืนยันให้เห็นว่ารถยนต์ตรวจการณ์ TR TRANSFORMER II เป็นนวัตกรรมที่ สร้างความภูมิใจให้กับบริษัทไทยรุ่ง และคนไทยมีความเป็นเอกลักษณ์โดดเด่นด้านนวัตกรรม จนได้รับรางวัลชนะเลิศ ถือเป็นรางวัลอันทรงเกียรติในปีแห่งการเฉลิมฉลองการก้าวเข้าสู่ปีที่ 50 ของไทยรุ่ง

แนวคิดในการพัฒนารถยนต์ TR TRANSFORMER พัฒนาขึ้นตามความต้องการของผู้ใช้งานที่มีความหลากหลายต่างจากรถทั่วไป โดยการนำเอาโครงสร้างของรถยนต์บรรทุกปิกอัพ (pick up) ที่มีการผลิตขายในประเทศมาพัฒนาออกแบบผลิตตัวถังใหม่ทั้งหมด ให้สามารถใช้งานได้หลากหลายภารกิจ ทั้งเป็นรถยนต์นั่งทั่วไป และรถอเนกประสงค์สำหรับภารกิจทางการทหาร และภารกิจพิเศษของหน่วยงานราชการต่างๆ ซึ่งมีคุณภาพเทียบเท่ารถยนต์นำเข้ามาจากต่างประเทศ และมีอรรถประโยชน์มากกว่า ออกแบบให้ขนาดใหญ่กว่า มีฟังชั่นการใช้งานหลากหลาย สามารถนั่งโดยสารได้ 5- 11 ที่นั่ง ในราคาประหยัด ซึ่งเป็นประโยชน์สำหรับผู้บริโภคคนไทยเป็นอย่างยิ่ง

ทั้งยังเป็นรถยนต์ที่มีความสมบูรณ์แบบได้มาตรฐานสากล ที่ง่ายในการซ่อมแซมและบำรุงรักษา มีค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมต่ำ เพราะใช้ชิ้นส่วนหลักเช่นเดียวกันกับรถปิกอัพทั่วไป สามารถดัดแปลงให้สามารถใช้งานได้หลากหลายรูปแบบ เช่น รถที่ใช้ในการเก็บกู้วัตถุระเบิด (EOD), รถบังคับการควบคุม DRONE, รถติดตั้งอุปกรณ์ถ่ายทอดสด TV, รถพยาบาลฉุกเฉินภาคสนาม, รถบรรเทาสาธารณะภัย, รถควบคุมระบบสื่อสาร เป็นต้น จนสามารถส่งออกไปขายยังต่างประเทศ เช่น มาเลเซีย ศรีลังกา ได้กว่า 200 คัน และมีแผนที่จะส่งออกไปอีกหลายประเทศในอาเซียน

เมื่อปลายปี 2559 ที่ผ่านมา รถยนต์ตรวจการณ์ TR TRANSFORMER II ได้รับการคัดเลือกให้ขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย โดยสำนักงบประมาณ กระทรวงการคลัง ซึ่งเป็นโอกาสที่ดีของผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ที่จะสามารถเข้าถึง หน่วยงานราชการ และ รัฐวิสาหกิจ ให้สามารถจัดซื้อจัดจ้างจากผู้ขายหรือผู้ให้บริการที่มีรายชื่อตามบัญชีนวัตกรรมไทยโดยวิธีการพิเศษได้

รถยนต์ตรวจการณ์ TR TRANSFORMER II ได้รับรางวัลชนะเลิศ ด้านเศรษฐกิจ จากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิโดยคัดเลือกผลงานที่มีลักษณะของนวัตกรรมที่เด่นชัด และก่อให้เกิดผลดีต่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ เพื่อเชิดชูเกียรติแก่ผู้สร้างนวัตกรรมที่ส่งผลดีต่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย ในการประกวดรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ประจำปี 2560 ซึ่งมีผู้เข้าประกวดทั้งหมด 90 กว่าผลงาน

รางวัลดังกล่าวเป็นรางวัลเกียรติสูงสุดแห่งวงการนวัตกรรมไทย ยังไม่มีรถยนต์บริษัทไหนหรือรถยนต์ประเภทใดเคยได้รับรางวัลชนะเลิศมาก่อน เป็นเครื่องยืนยันให้เห็นว่ารถยนต์ตรวจการณ์ TR TRANSFORMER II เป็นนวัตกรรมที่ สร้างความภูมิใจให้กับบริษัทไทยรุ่ง และคนไทยมีความเป็นเอกลักษณ์โดดเด่นด้านนวัตกรรม จนได้รับรางวัลชนะเลิศ ถือเป็นรางวัลอันทรงเกียรติในปีแห่งการเฉลิมฉลองการก้าวเข้าสู่ปีที่ 50 ของไทยรุ่ง

แนวคิดในการพัฒนารถยนต์ TR TRANSFORMER พัฒนาขึ้นตามความต้องการของผู้ใช้งานที่มีความหลากหลายต่างจากรถทั่วไป โดยการนำเอาโครงสร้างของรถยนต์บรรทุกปิกอัพ (pick up) ที่มีการผลิตขายในประเทศมาพัฒนาออกแบบผลิตตัวถังใหม่ทั้งหมด ให้สามารถใช้งานได้หลากหลายภารกิจ ทั้งเป็นรถยนต์นั่งทั่วไป และรถอเนกประสงค์สำหรับภารกิจทางการทหาร และภารกิจพิเศษของหน่วยงานราชการต่างๆ ซึ่งมีคุณภาพเทียบเท่ารถยนต์นำเข้ามาจากต่างประเทศ และมีอรรถประโยชน์มากกว่า ออกแบบให้ขนาดใหญ่กว่า มีฟังชั่นการใช้งานหลากหลาย สามารถนั่งโดยสารได้ 5- 11 ที่นั่ง ในราคาประหยัด ซึ่งเป็นประโยชน์สำหรับผู้บริโภคคนไทยเป็นอย่างยิ่ง

ทั้งยังเป็นรถยนต์ที่มีความสมบูรณ์แบบได้มาตรฐานสากล ที่ง่ายในการซ่อมแซมและบำรุงรักษา มีค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมต่ำ เพราะใช้ชิ้นส่วนหลักเช่นเดียวกันกับรถปิกอัพทั่วไป สามารถดัดแปลงให้สามารถใช้งานได้หลากหลายรูปแบบ เช่น รถที่ใช้ในการเก็บกู้วัตถุระเบิด (EOD), รถบังคับการควบคุม DRONE, รถติดตั้งอุปกรณ์ถ่ายทอดสด TV, รถพยาบาลฉุกเฉินภาคสนาม, รถบรรเทาสาธารณะภัย, รถควบคุมระบบสื่อสาร เป็นต้น จนสามารถส่งออกไปขายยังต่างประเทศ เช่น มาเลเซีย ศรีลังกา ได้กว่า 200 คัน และมีแผนที่จะส่งออกไปอีกหลายประเทศในอาเซียน

เมื่อปลายปี 2559 ที่ผ่านมา รถยนต์ตรวจการณ์ TR TRANSFORMER II ได้รับการคัดเลือกให้ขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย โดยสำนักงบประมาณ กระทรวงการคลัง ซึ่งเป็นโอกาสที่ดีของผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ที่จะสามารถเข้าถึง หน่วยงานราชการ และ รัฐวิสาหกิจ ให้สามารถจัดซื้อจัดจ้างจากผู้ขายหรือผู้ให้บริการที่มีรายชื่อตามบัญชีนวัตกรรมไทยโดยวิธีการพิเศษได้

etetewtgae

Top Rated

error: Content is protected !!