TURKEY-สาธารณรัฐตุรกีก้าวสู่ยุคสมัยใหม่ (ตอนที่ 3)


By : C. Methas – Managing Editor

ปัจจุบันประเทศตุรกีได้ก้าวสู่ความทันสมัยมากขึ้น รากฐานทางสังคมของตุรกีมีลักษณะเป็นครอบครัวแบบขยายที่มีความสัมพันธ์กันทั้งสายเลือดและแต่งงาน โดยยึดถือการสืบทอดทางฝ่ายชาย สมาชิกทุกคนยึดถือปฏิบัติตามหลักศาสนา ผู้ชายทำหน้าที่หัวหน้าครอบครัว

ในปัจจุบันมีความพยายามส่งเสริมเรื่องความเท่าเทียมกันระหว่างผู้หญิงและผู้ชาย โดยผู้หญิงสามารถออกไปทำงานนอกบ้านได้ ทั้งในส่วนของรัฐบาลและภาคเอกชน แต่ผู้ชายยังมีความคิดว่าผู้หญิงด้อยกว่า

พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขาสูงลาดลงมาจากทางตะวันออกมายังฝั่งตะวันตก มีที่ราบแคบ ๆ บริเวณชายฝั่ง และมีที่ราบสูงเป็นเขตฝั่งของอนาโตเลียตอนกลางของประเทศ ซึ่งเป็นอู่ข้าวอู่น้ำของประเทศ และเป็นต้นน้ำของแม่น้ำหลายสาย

พื้นที่ทางตะวันออกบางส่วนแห้งแล้ง และเกิดแผ่นดินไหวบ่อยครั้ง แต่อุดมด้วยน้ำมัน ส่วนพื้นที่ทางตะวันตกและใต้อุดมสมบูรณ์ปลูกพืชได้หลายชนิดเพราะมีอากาศแบบเมดิเตอเรเนียน ภูเขาที่สูงที่สุดคือเทือกเขาอารารัต ทรัพยากรที่สำคัญของประเทศได้แก่ น้ำมัน โดยมีการปลูกฝ้ายและยาสูบเป็นพืชส่งออกสำคัญ

สภาพอากาศร้อนในภูมิภาคทะเลดำ อากาศแบบภาคพื้นทวีปในพื้นที่ตอนในและแบบเมดิเตอร์เรเนียนตามชายฝั่งทะเล

สินค้าออกสำคัญ สินค้าเกษตรแปรรูป แร่ธาตุ ผ้าฝ้ายและผ้าใยสังเคราะห์ อุปกรณ์ก่อสร้าง ยานพาหนะและส่วนประกอบชิ้นส่วนต่าง ๆ สินค้านำเข้าสำคัญได้แก่ เหล็ก พลาสติก อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ น้ำมันและก๊าซธรรมชาติ เครื่องจักรอุตสาหกรรม

ประชากรในตุรกีมีประมาณ 71.3 ล้านคน โดยเป็นชาวเติร์ก ร้อยละ 90 ชาวเคิร์ด ร้อยละ 20 ภาษาเตอร์กิช เป็นภาษาราชการ จำนวนผู้ใหญ่ที่รู้หนังสือ 85.2% อัตราการเติบโตของประชากร 1.5% อายุเฉลี่ย ชาย 70 ปีและอายุเฉลี่ยหญิง 75 ปี

ศาสนา ร้อยละ 99 นับถือศาสนาอิสลาม ที่เหลือเป็นคริสต์นิกายกรีกออร์ทอดอกซ์ คริสต์นิกายจอร์เจียนออร์ทอดอกซ์ คริสต์นิกายโรมันคาทอลิก คริสต์นิกายโปรเตสแตนต์ และยิว

ปัจจุบันประเทศตุรกีได้ก้าวเข้าสู่ความทันสมัยในหลายด้านด้วยกัน ในด้านกีฬารถแข่ง ได้รับการบรรจุเข้าตารางการแข่งขันฟอร์มูล่า-วัน โดยทางรัฐบาลให้การสนับสนุนทางด้านการเงิน ทุ่มทุนมหาศาลได้สร้างสนามแข่งขันขึ้นมาใหม่

แต่ปัจจุบันประสบปัญหาทางด้านการเงินอย่างมากเนื่องจากมีผู้เข้าชมการแข่งขันน้อยมากและทางรัฐบาลไม่ได้ให้การสนับสนุนทางการเงิน จนส่งผลให้จะมีการถอนตัวออกจากรายการแข่งขัน ส่วนสนามแข่งขันออกแบบและสร้างด้วยงบประมาณจำนวนมาก เป็นสนามแข่งขันที่ทันสมัยมากที่สุดแห่งหนึ่งของโลก

นอกจากนี้รายการแข่งขันแรลลี่ชิงแชมป์โลกในศึกตุรกี แรลลี่ได้รับการบรรจุเข้าตารางการแข่งขันมาอย่างต่อเนื่องกว่า 10 ปีที่ผ่านมา และเป็นหนึ่งรายการที่เส้นทางการแข่งขันมีความเร้าใจ จากสภาพเส้นทางแบบทางฝุ่นลูกรังที่พาดผ่านไปตามเชิงเขา

By : C. Methas - Managing Editor

ปัจจุบันประเทศตุรกีได้ก้าวสู่ความทันสมัยมากขึ้น รากฐานทางสังคมของตุรกีมีลักษณะเป็นครอบครัวแบบขยายที่มีความสัมพันธ์กันทั้งสายเลือดและแต่งงาน โดยยึดถือการสืบทอดทางฝ่ายชาย สมาชิกทุกคนยึดถือปฏิบัติตามหลักศาสนา ผู้ชายทำหน้าที่หัวหน้าครอบครัว

ในปัจจุบันมีความพยายามส่งเสริมเรื่องความเท่าเทียมกันระหว่างผู้หญิงและผู้ชาย โดยผู้หญิงสามารถออกไปทำงานนอกบ้านได้ ทั้งในส่วนของรัฐบาลและภาคเอกชน แต่ผู้ชายยังมีความคิดว่าผู้หญิงด้อยกว่า

พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขาสูงลาดลงมาจากทางตะวันออกมายังฝั่งตะวันตก มีที่ราบแคบ ๆ บริเวณชายฝั่ง และมีที่ราบสูงเป็นเขตฝั่งของอนาโตเลียตอนกลางของประเทศ ซึ่งเป็นอู่ข้าวอู่น้ำของประเทศ และเป็นต้นน้ำของแม่น้ำหลายสาย

พื้นที่ทางตะวันออกบางส่วนแห้งแล้ง และเกิดแผ่นดินไหวบ่อยครั้ง แต่อุดมด้วยน้ำมัน ส่วนพื้นที่ทางตะวันตกและใต้อุดมสมบูรณ์ปลูกพืชได้หลายชนิดเพราะมีอากาศแบบเมดิเตอเรเนียน ภูเขาที่สูงที่สุดคือเทือกเขาอารารัต ทรัพยากรที่สำคัญของประเทศได้แก่ น้ำมัน โดยมีการปลูกฝ้ายและยาสูบเป็นพืชส่งออกสำคัญ

สภาพอากาศร้อนในภูมิภาคทะเลดำ อากาศแบบภาคพื้นทวีปในพื้นที่ตอนในและแบบเมดิเตอร์เรเนียนตามชายฝั่งทะเล

สินค้าออกสำคัญ สินค้าเกษตรแปรรูป แร่ธาตุ ผ้าฝ้ายและผ้าใยสังเคราะห์ อุปกรณ์ก่อสร้าง ยานพาหนะและส่วนประกอบชิ้นส่วนต่าง ๆ สินค้านำเข้าสำคัญได้แก่ เหล็ก พลาสติก อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ น้ำมันและก๊าซธรรมชาติ เครื่องจักรอุตสาหกรรม

ประชากรในตุรกีมีประมาณ 71.3 ล้านคน โดยเป็นชาวเติร์ก ร้อยละ 90 ชาวเคิร์ด ร้อยละ 20 ภาษาเตอร์กิช เป็นภาษาราชการ จำนวนผู้ใหญ่ที่รู้หนังสือ 85.2% อัตราการเติบโตของประชากร 1.5% อายุเฉลี่ย ชาย 70 ปีและอายุเฉลี่ยหญิง 75 ปี

ศาสนา ร้อยละ 99 นับถือศาสนาอิสลาม ที่เหลือเป็นคริสต์นิกายกรีกออร์ทอดอกซ์ คริสต์นิกายจอร์เจียนออร์ทอดอกซ์ คริสต์นิกายโรมันคาทอลิก คริสต์นิกายโปรเตสแตนต์ และยิว

ปัจจุบันประเทศตุรกีได้ก้าวเข้าสู่ความทันสมัยในหลายด้านด้วยกัน ในด้านกีฬารถแข่ง ได้รับการบรรจุเข้าตารางการแข่งขันฟอร์มูล่า-วัน โดยทางรัฐบาลให้การสนับสนุนทางด้านการเงิน ทุ่มทุนมหาศาลได้สร้างสนามแข่งขันขึ้นมาใหม่

แต่ปัจจุบันประสบปัญหาทางด้านการเงินอย่างมากเนื่องจากมีผู้เข้าชมการแข่งขันน้อยมากและทางรัฐบาลไม่ได้ให้การสนับสนุนทางการเงิน จนส่งผลให้จะมีการถอนตัวออกจากรายการแข่งขัน ส่วนสนามแข่งขันออกแบบและสร้างด้วยงบประมาณจำนวนมาก เป็นสนามแข่งขันที่ทันสมัยมากที่สุดแห่งหนึ่งของโลก

นอกจากนี้รายการแข่งขันแรลลี่ชิงแชมป์โลกในศึกตุรกี แรลลี่ได้รับการบรรจุเข้าตารางการแข่งขันมาอย่างต่อเนื่องกว่า 10 ปีที่ผ่านมา และเป็นหนึ่งรายการที่เส้นทางการแข่งขันมีความเร้าใจ จากสภาพเส้นทางแบบทางฝุ่นลูกรังที่พาดผ่านไปตามเชิงเขา

etetewtgae

Top Rated

error: Content is protected !!