UN เผยระดับ ‘ก๊าซเรือนกระจก’ ทั่วโลก สูงสุดในรอบ 8 แสนปี!


องค์การอุตุนิยมวิทยาโลก หรือ WMO เผยระดับก๊าซเรือนกระจก สร้างสถิติสูงสุดในรอบ 8 แสนปี และได้ส่งผลต่อสุขภาพของผู้คนหลายร้อยล้านชีวิตทั่วโลกแล้ว

รายงานระดับการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสู่ชั้นบรรยากาศโลก ที่จัดทำโดยองค์การอุตุนิยมวิทยาโลก หรือ WMO ถูกเปิดเผยต่อสาธารณชน ก่อนการประชุมองค์การสหประชาชาติ หรือ UN ว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ในสัปดาห์หน้า ที่เมือง Bonn ของเยอรมนี เพื่อส่งสัญญาณไปยังนานาประเทศว่าเวลาในการจัดการกับปัญหาโลกร้อนนั้น ใกล้หมดลงเต็มที

รายงานฉบับนี้ เปิดเผยว่า จากการติดตามความเปลี่ยนแปลงของระดับความเข้มข้นของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ตลอด 8 แสนปีที่ผ่านมา พบว่า เมื่อปีที่แล้วมีระดับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในชั้นบรรยากาศทำสถิติสูงสุด มากกว่าช่วงก่อนยุคอุตสาหกรรมราว 145%

ซึ่งมากพอที่จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงวงจรของสภาพอากาศโลก ที่อาจนำไปสู่ภัยพิบัติเลวร้ายอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน

Petteri Taalas เลขาธิการ WMO บอกว่า เรามาไกลเกินกว่าระดับความผันผวนแปรปรวนตามธรรมชาติไปแล้ว และการปล่อยก๊าซเรือนกระจกยิ่งเร่งกระบวนการที่หลายคนหวาดกลัวให้รวดเร็วขึ้น เราได้เห็นภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศที่เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ และสร้างความเสียหายทางเศรษฐกิจกว่า 3 เท่าตัว นับตั้งแต่ช่วงทศวรรษที่ 1980

ในรายงานฉบับนี้ ยังได้ย้ำว่า ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้เพิ่มอุณหภูมิให้กับโลกมากถึง 60% และต้นตอสำคัญของการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ก็มาจากฝีมือมนุษย์

และตอนนี้สุขภาพร่างกายของมนุษย์ กำลังรับผลกระทบจากภาวะโลกร้อนโดยไม่รู้ตัว

วารสารการแพทย์ Lancet ของอังกฤษ ฉบับล่าสุด ระบุว่า การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ทำลายสุขภาพของมนุษย์มานานกว่า 20 ปีแล้ว โดยส่วนใหญ่จะเกิดในกลุ่มประเทศยากจน และคนสูงอายุจะได้รับผลกระทบมากที่สุด

ในรายงานที่อิงจากการศึกษาวิจัยของ 24 หน่วยงาน ซึ่งรวมถึงธนาคารโลก หรือ World Bank และองค์การอนามัยโลก หรือ WHO ระบุว่า ผู้คนกว่า 125 ล้านคนทั่วโลก เผชิญกับคลื่นความร้อนในระดับอันตรายมาตั้งแต่ปี 2000-2016 ผลผลิตทางการเกษตรลดลงกว่า 5% ในช่วงเวลาเดียวกัน เพราะเกษตรกรไม่สามารถออกไปทำการเกษตรได้เหมือนก่อน นำไปสู่ภาวะขาดสารอาหาร รวมทั้งโรคต่างๆเพิ่มมากขึ้นจากภาวะโลกร้อน ที่ส่วนใหญ่จะมีแมลงดูดเลือดและยุงเป็นพาหะ

รายงานจากวารสารการแพทย์ Lancet ได้เตือนว่า อาการเจ็บป่วยอันเนื่องมาจากภาวะโลกร้อนจะแสดงอาการชัดเจนและไม่สามารถแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงได้

เลขาธิการ WMO ออกมาเตือนด้วยว่า อุณหภูมิโลกจะเพิ่มขึ้นถึงระดับอันตรายในอีกราว 80 ปีข้างหน้า หากไม่มีการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอย่างเร่งด่วน

โดยเสนอให้ผลักดันการพัฒนาพลังงานทดแทนในระบบขนส่งมวลชน และการสนับสนุนเทคโนโลยีที่ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซต์และก๊าซเรือนกระจกในระดับต่ำ หรือ Low Carbon Technologies

องค์การอุตุนิยมวิทยาโลก หรือ WMO เผยระดับก๊าซเรือนกระจก สร้างสถิติสูงสุดในรอบ 8 แสนปี และได้ส่งผลต่อสุขภาพของผู้คนหลายร้อยล้านชีวิตทั่วโลกแล้ว

รายงานระดับการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสู่ชั้นบรรยากาศโลก ที่จัดทำโดยองค์การอุตุนิยมวิทยาโลก หรือ WMO ถูกเปิดเผยต่อสาธารณชน ก่อนการประชุมองค์การสหประชาชาติ หรือ UN ว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ในสัปดาห์หน้า ที่เมือง Bonn ของเยอรมนี เพื่อส่งสัญญาณไปยังนานาประเทศว่าเวลาในการจัดการกับปัญหาโลกร้อนนั้น ใกล้หมดลงเต็มที

รายงานฉบับนี้ เปิดเผยว่า จากการติดตามความเปลี่ยนแปลงของระดับความเข้มข้นของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ตลอด 8 แสนปีที่ผ่านมา พบว่า เมื่อปีที่แล้วมีระดับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในชั้นบรรยากาศทำสถิติสูงสุด มากกว่าช่วงก่อนยุคอุตสาหกรรมราว 145%

ซึ่งมากพอที่จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงวงจรของสภาพอากาศโลก ที่อาจนำไปสู่ภัยพิบัติเลวร้ายอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน

Petteri Taalas เลขาธิการ WMO บอกว่า เรามาไกลเกินกว่าระดับความผันผวนแปรปรวนตามธรรมชาติไปแล้ว และการปล่อยก๊าซเรือนกระจกยิ่งเร่งกระบวนการที่หลายคนหวาดกลัวให้รวดเร็วขึ้น เราได้เห็นภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศที่เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ และสร้างความเสียหายทางเศรษฐกิจกว่า 3 เท่าตัว นับตั้งแต่ช่วงทศวรรษที่ 1980

ในรายงานฉบับนี้ ยังได้ย้ำว่า ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้เพิ่มอุณหภูมิให้กับโลกมากถึง 60% และต้นตอสำคัญของการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ก็มาจากฝีมือมนุษย์

และตอนนี้สุขภาพร่างกายของมนุษย์ กำลังรับผลกระทบจากภาวะโลกร้อนโดยไม่รู้ตัว

วารสารการแพทย์ Lancet ของอังกฤษ ฉบับล่าสุด ระบุว่า การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ทำลายสุขภาพของมนุษย์มานานกว่า 20 ปีแล้ว โดยส่วนใหญ่จะเกิดในกลุ่มประเทศยากจน และคนสูงอายุจะได้รับผลกระทบมากที่สุด

ในรายงานที่อิงจากการศึกษาวิจัยของ 24 หน่วยงาน ซึ่งรวมถึงธนาคารโลก หรือ World Bank และองค์การอนามัยโลก หรือ WHO ระบุว่า ผู้คนกว่า 125 ล้านคนทั่วโลก เผชิญกับคลื่นความร้อนในระดับอันตรายมาตั้งแต่ปี 2000-2016 ผลผลิตทางการเกษตรลดลงกว่า 5% ในช่วงเวลาเดียวกัน เพราะเกษตรกรไม่สามารถออกไปทำการเกษตรได้เหมือนก่อน นำไปสู่ภาวะขาดสารอาหาร รวมทั้งโรคต่างๆเพิ่มมากขึ้นจากภาวะโลกร้อน ที่ส่วนใหญ่จะมีแมลงดูดเลือดและยุงเป็นพาหะ

รายงานจากวารสารการแพทย์ Lancet ได้เตือนว่า อาการเจ็บป่วยอันเนื่องมาจากภาวะโลกร้อนจะแสดงอาการชัดเจนและไม่สามารถแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงได้

เลขาธิการ WMO ออกมาเตือนด้วยว่า อุณหภูมิโลกจะเพิ่มขึ้นถึงระดับอันตรายในอีกราว 80 ปีข้างหน้า หากไม่มีการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอย่างเร่งด่วน

โดยเสนอให้ผลักดันการพัฒนาพลังงานทดแทนในระบบขนส่งมวลชน และการสนับสนุนเทคโนโลยีที่ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซต์และก๊าซเรือนกระจกในระดับต่ำ หรือ Low Carbon Technologies

etetewtgae

Top Rated

error: Content is protected !!