UNITED STATES OF AMERICA- รวมรัฐหลายเผ่าพันธ์กลายเป็นประเทศหลากวัฒนธรรม (ตอนที่ 2)


By : C. Methas – Executive Editor

อินเดียนแดง ชนชาติพื้นเมืองดั้งเดิมถูกรุกราน ในอดีตก่อนมาเป็นประเทศสหรัฐอเมริกา ชนพื้นเมืองเดิมในประเทศเป็นชาวอินเดียนแดง เป็นกลุ่มชนผิวเหลืองที่อาศัยในสหรัฐอเมริกามาก่อนที่ชาวยุโรปจะเข้ามาตั้งรกรากในประเทศ โดยชาวอินเดียนแดงได้ลดจำนวนลงอย่างมากในช่วง คริสต์ศตวรรษที่ 15-19 จากการทำสงครามกับชาวยุโรปที่มาตั้งถิ่นฐาน

ในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 19 ได้มีการกำหนดขยายดินแดนของชาวอเมริกันทำให้เกิดการขยายตัวของพลเมือง และการขับไล่ชาวอินเดียนแดงออกไปอยู่บริเวณส่วนตะวันตกของประเทศ โดยชาวอินเดียนแดงกว่าหนึ่งแสนคนได้ถูกย้ายไปอยู่บริเวณตะวันตก

แม้ว่าการย้ายถิ่นฐานที่ลงในลายลักษณ์อักษรปรากฏในกฎหมายของสหรัฐอเมริกา จะเป็นการย้ายตามการสมัครใจ แต่ในทางปฏิบัติชาวอินเดียนแดงหลายเผ่าได้ถูกบังคับให้ย้ายและบังคับให้มีการเซ็นสัญญา ทำให้เกิดมีข้อขัดแย้ง ที่เรียกว่า สงครามอินเดียนแดง เกิดขึ้นหลายแห่ง

วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2419 เป็นกำหนดวันที่ทางการสหรัฐได้ออกคำสั่งให้ชาวอินเดียนแดงทั้งหมดถูกสั่งให้ย้ายเข้าไปอยู่อาศัยในเขตสงวนอินเดียนแดง แต่ปัจจุบันชาวอินเดียนแดงยังมีอาศัยปะปนกับชาวอเมริกัน และบางส่วนได้เข้ารับการศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยร่วมกับชาวอเมริกันทั่วไป

ประเทศสหรัฐอเมริกาในปัจจุบันเป็นประเทศที่มีหลากหลายชนชาติได้อพยพเข้าไปอาศัยอยู่ในสหรัฐฯ เป็นประเทศอันดับหนึ่งของโลกที่ได้ชื่อว่า ให้ความสำคัญกับเรื่องของเสรีภาพมาก และมีความหลากหลายของวัฒนธรรมอันเนื่องมาจากผู้อพยพเข้าไปเป็นจำนวนมากจากทั่วทุกมุมโลก

สำหรับในเรื่องของชื่อที่ใช้เรียกประเทศสหรัฐอเมริกา ชาวอเมริกันรวมถึงผู้ที่มาจากประเทศอื่น ๆ เรียกสหรัฐอเมริกาในหลายรูปแบบ ตั้งแต่ สหรัฐฯ, ยูเอส, ยูเอสเอ, เดอะสเตตส์ และอเมริกา นอกจากนี้ยังมีการเรียกว่า ทำนองเสียดสีว่า เมืองลุงแซม ซึ่งมีชื่อย่อมาจาก US. หรือ Uncle Sam

ลุงแซม เป็นชื่อที่เรียกเริ่มต้นในสงครามกลางเมืองในช่วง พ.ศ. 2355 เกิดขึ้นจากที่ผลิตภัณฑ์เนื้อที่ส่งเข้าค่ายทหารอเมริกัน ประทับตราว่า U.S. ซึ่งเป็นชื่อย่อของ ลุงแซมูเอล วิลสัน (Uncle Samuel) ซึ่งเป็นชื่อล้อเลียนกับชื่อ U.S. ของ United State

ปัจจุบันสหรัฐอเมริกาประกอบด้วย มลรัฐ 50 มลรัฐ นอกจากนี้ยังประกอบด้วยดินแดนอื่น ๆ ได้แก่ ดินแดน ดิสตริกต์ออฟโคลัมเบีย ซึ่งเป็นที่ตั้งของกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. เมืองหลวงของประเทศ และดินแดนโพ้นทะเลอื่น ๆ ที่สำคัญได้แก่ อเมริกันซามัว กวม จอห์นสตันอะทอลล์ หมู่เกาะมิดเวย์ หมู่เกาะนอร์เทิร์นมาเรียนา เปอร์โตริโก และหมู่เกาะเวอร์จินของสหรัฐอเมริกา และอีกหนึ่งดินแดนคือเขตคลองปานามาที่สหรัฐอเมริกาเช่าไว้จากปานามา

จำนวนประชากรในปัจจุบันในสหรัฐฯ ประกอบด้วยคนผิวขาว รวมถึง คนเม็กซิกัน 81.7% หรือ 241 ล้านคน คนผิวดำ หรือ แอฟริกันอเมริกัน 12.9% หรือ 36.4 ล้านคน คนอเมริกันเอเชีย 4.2% หรือ 11.9 ล้านคน ชาวอินเดียนแดง 1.4% หรือ 4.1 ล้านคน และชาวฮาวาย 0.2%

ทางด้านศาสนา ในสหรัฐอเมริกาไม่มีการกำหนดศาสนาประจำชาติอย่างเป็นทางการ ประมาณ 76.7% ของชาวอเมริกันนับถือศาสนาคริสต์ (52% นิกายโปรแตสแตนต์ 24.5% นิกายโรมันคาทอลิก และนิกายอื่นอีก 0.2%) โดยที่เหลือ เป็นชาวอเมริกันนับถือศาสนาอื่น หรือไม่นับถือศาสนาใด ๆ ซึ่งปัจจุบันมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น และมีหลายประเทศที่ประชาชนในประเทศไม่นับถือศาสนา

ภาษา สหรัฐอเมริกาไม่มีการกำหนดภาษาประจำชาติ แต่ในทางปฏิบัติภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่ใช้กันมากที่สุดในประเทศ ในบางรัฐได้มีการกำหนดภาษาทางการของรัฐ
ภาษาที่มีใช้กันมากในสหรัฐอเมริกาที่มากกว่าหนึ่งล้านคน ได้แก่ ภาษาสเปน ภาษาจีน ภาษาฝรั่งเศส ภาษาเวียดนาม และ ภาษาเยอรมัน

By : C. Methas - Executive Editor

อินเดียนแดง ชนชาติพื้นเมืองดั้งเดิมถูกรุกราน ในอดีตก่อนมาเป็นประเทศสหรัฐอเมริกา ชนพื้นเมืองเดิมในประเทศเป็นชาวอินเดียนแดง เป็นกลุ่มชนผิวเหลืองที่อาศัยในสหรัฐอเมริกามาก่อนที่ชาวยุโรปจะเข้ามาตั้งรกรากในประเทศ โดยชาวอินเดียนแดงได้ลดจำนวนลงอย่างมากในช่วง คริสต์ศตวรรษที่ 15-19 จากการทำสงครามกับชาวยุโรปที่มาตั้งถิ่นฐาน

ในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 19 ได้มีการกำหนดขยายดินแดนของชาวอเมริกันทำให้เกิดการขยายตัวของพลเมือง และการขับไล่ชาวอินเดียนแดงออกไปอยู่บริเวณส่วนตะวันตกของประเทศ โดยชาวอินเดียนแดงกว่าหนึ่งแสนคนได้ถูกย้ายไปอยู่บริเวณตะวันตก

แม้ว่าการย้ายถิ่นฐานที่ลงในลายลักษณ์อักษรปรากฏในกฎหมายของสหรัฐอเมริกา จะเป็นการย้ายตามการสมัครใจ แต่ในทางปฏิบัติชาวอินเดียนแดงหลายเผ่าได้ถูกบังคับให้ย้ายและบังคับให้มีการเซ็นสัญญา ทำให้เกิดมีข้อขัดแย้ง ที่เรียกว่า สงครามอินเดียนแดง เกิดขึ้นหลายแห่ง

วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2419 เป็นกำหนดวันที่ทางการสหรัฐได้ออกคำสั่งให้ชาวอินเดียนแดงทั้งหมดถูกสั่งให้ย้ายเข้าไปอยู่อาศัยในเขตสงวนอินเดียนแดง แต่ปัจจุบันชาวอินเดียนแดงยังมีอาศัยปะปนกับชาวอเมริกัน และบางส่วนได้เข้ารับการศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยร่วมกับชาวอเมริกันทั่วไป

ประเทศสหรัฐอเมริกาในปัจจุบันเป็นประเทศที่มีหลากหลายชนชาติได้อพยพเข้าไปอาศัยอยู่ในสหรัฐฯ เป็นประเทศอันดับหนึ่งของโลกที่ได้ชื่อว่า ให้ความสำคัญกับเรื่องของเสรีภาพมาก และมีความหลากหลายของวัฒนธรรมอันเนื่องมาจากผู้อพยพเข้าไปเป็นจำนวนมากจากทั่วทุกมุมโลก

สำหรับในเรื่องของชื่อที่ใช้เรียกประเทศสหรัฐอเมริกา ชาวอเมริกันรวมถึงผู้ที่มาจากประเทศอื่น ๆ เรียกสหรัฐอเมริกาในหลายรูปแบบ ตั้งแต่ สหรัฐฯ, ยูเอส, ยูเอสเอ, เดอะสเตตส์ และอเมริกา นอกจากนี้ยังมีการเรียกว่า ทำนองเสียดสีว่า เมืองลุงแซม ซึ่งมีชื่อย่อมาจาก US. หรือ Uncle Sam

ลุงแซม เป็นชื่อที่เรียกเริ่มต้นในสงครามกลางเมืองในช่วง พ.ศ. 2355 เกิดขึ้นจากที่ผลิตภัณฑ์เนื้อที่ส่งเข้าค่ายทหารอเมริกัน ประทับตราว่า U.S. ซึ่งเป็นชื่อย่อของ ลุงแซมูเอล วิลสัน (Uncle Samuel) ซึ่งเป็นชื่อล้อเลียนกับชื่อ U.S. ของ United State

ปัจจุบันสหรัฐอเมริกาประกอบด้วย มลรัฐ 50 มลรัฐ นอกจากนี้ยังประกอบด้วยดินแดนอื่น ๆ ได้แก่ ดินแดน ดิสตริกต์ออฟโคลัมเบีย ซึ่งเป็นที่ตั้งของกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. เมืองหลวงของประเทศ และดินแดนโพ้นทะเลอื่น ๆ ที่สำคัญได้แก่ อเมริกันซามัว กวม จอห์นสตันอะทอลล์ หมู่เกาะมิดเวย์ หมู่เกาะนอร์เทิร์นมาเรียนา เปอร์โตริโก และหมู่เกาะเวอร์จินของสหรัฐอเมริกา และอีกหนึ่งดินแดนคือเขตคลองปานามาที่สหรัฐอเมริกาเช่าไว้จากปานามา

จำนวนประชากรในปัจจุบันในสหรัฐฯ ประกอบด้วยคนผิวขาว รวมถึง คนเม็กซิกัน 81.7% หรือ 241 ล้านคน คนผิวดำ หรือ แอฟริกันอเมริกัน 12.9% หรือ 36.4 ล้านคน คนอเมริกันเอเชีย 4.2% หรือ 11.9 ล้านคน ชาวอินเดียนแดง 1.4% หรือ 4.1 ล้านคน และชาวฮาวาย 0.2%

ทางด้านศาสนา ในสหรัฐอเมริกาไม่มีการกำหนดศาสนาประจำชาติอย่างเป็นทางการ ประมาณ 76.7% ของชาวอเมริกันนับถือศาสนาคริสต์ (52% นิกายโปรแตสแตนต์ 24.5% นิกายโรมันคาทอลิก และนิกายอื่นอีก 0.2%) โดยที่เหลือ เป็นชาวอเมริกันนับถือศาสนาอื่น หรือไม่นับถือศาสนาใด ๆ ซึ่งปัจจุบันมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น และมีหลายประเทศที่ประชาชนในประเทศไม่นับถือศาสนา

ภาษา สหรัฐอเมริกาไม่มีการกำหนดภาษาประจำชาติ แต่ในทางปฏิบัติภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่ใช้กันมากที่สุดในประเทศ ในบางรัฐได้มีการกำหนดภาษาทางการของรัฐ ภาษาที่มีใช้กันมากในสหรัฐอเมริกาที่มากกว่าหนึ่งล้านคน ได้แก่ ภาษาสเปน ภาษาจีน ภาษาฝรั่งเศส ภาษาเวียดนาม และ ภาษาเยอรมัน

etetewtgae

Top Rated

error: Content is protected !!