UPA จ่อ COD โครงการโซลาร์สหกรณ์การเกษตร ปลายปีนี้


คุณอุปกิต ปาจรียางกูร (กลาง) ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.ยูไนเต็ด เพาเวอร์ ออฟ เอเชีย (UPA) ถ่ายภาพร่วมกับผู้บริหารหลังการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2561 เผยโครงการโซลาร์สหกรณ์การเกษตร 3 แห่ง ทั้งโครงการสหกรณ์ผู้ผลิต และผู้ใช้ปุ๋ยอินทรีย์ อ.กระแสสินธุ์ ,โครงการสหกรณ์การเกษตรวิเชียรบุรี และโครงการสหกรณ์การเกษตรกะทูน กำลังการผลิตรวม 7.95 เมกะวัตต์ จะเริ่มทยอย COD ปลายเดือน พ.ย.นี้ มั่นใจแนวโน้มผลการดำเนินงานเติบโตได้ดี พร้อมล้างขาดทุนสะสม ณ. สโมสรทหารบก ถ.วิภาวดี เมื่อเร็วๆ นี้

คุณอุปกิต ปาจรียางกูร (กลาง) ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.ยูไนเต็ด เพาเวอร์ ออฟ เอเชีย (UPA) ถ่ายภาพร่วมกับผู้บริหารหลังการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2561 เผยโครงการโซลาร์สหกรณ์การเกษตร 3 แห่ง ทั้งโครงการสหกรณ์ผู้ผลิต และผู้ใช้ปุ๋ยอินทรีย์ อ.กระแสสินธุ์ ,โครงการสหกรณ์การเกษตรวิเชียรบุรี และโครงการสหกรณ์การเกษตรกะทูน กำลังการผลิตรวม 7.95 เมกะวัตต์ จะเริ่มทยอย COD ปลายเดือน พ.ย.นี้ มั่นใจแนวโน้มผลการดำเนินงานเติบโตได้ดี พร้อมล้างขาดทุนสะสม ณ. สโมสรทหารบก ถ.วิภาวดี เมื่อเร็วๆ นี้

etetewtgae

Top Rated

error: Content is protected !!