USS. Pearl Harbor : CLASS DOCK LANDING SHIPS-ฐานปฏิบัติการลอยน้ำ ยกพลขึ้นบกหลายภารกิจของกองทัพเรือสหรัฐฯ


By : C. Methas – Managing Editor

USS. Pearl Harbor ฐานปฏิบัติการลอยน้ำ เป็นเรือยกพลขึ้นบกที่ออกแบบให้มีประสิทธิภาพสูงในการปฏิบัติการได้หลากหลายภารกิจของกองทัพเรือสหรัฐฯ ซี่งได้มีการผลิตสร้างขึ้นมาจำนวนทั้งสิ้น 12 ลำด้วยกัน เป็นรุ่นเก่า 8 ลำและรุ่นใหม่ล่าสุดจำนวน 4 ลำ

เรือยกพลขึ้นบกระดับชั้น Dock Landing Ships ออกแบบให้ดาดฟ้าเรือเป็นลานสำหรับเฮลิคอปเตอร์ ส่วนภายในเรือออกแบบให้มีพื้นที่สำหรับบรรทุกยานหุ้มเกราะ รถบรรทุก รถถังและเรือยกพลขึ้นบกประเภทต่าง ๆ โดยมีพื้นที่พื้นที่บรรทุก 67,000 ลูกบาศก์ฟุต สำหรับเรือขนส่งขนาด 20,200 ตารางฟุตสำหรับรถบรรทุก

เรือรุ่นนี้ออกแบบให้มีห้องสำหรับการเคลื่อนพลยกพลขึ้นบกที่สามารถรองรับนาวิกโยธินได้ 500 นาย โดยมีเจ้าหน้าที่ประจำการ 340 นาย และเจ้าหน้าที่ระดับสัญญาบัตร 22 นาย

เครื่องยนต์ดีเซลจำนวน 4 เครื่อง สมรรถนะการทำความเร็วสูงสุด 20 น๊อต ระยะปฏิบัติการไกลถึง 8,000 ไมล์ โดยมีระวางขับน้ำ 16,400 ตัน

เรือรุ่นนี้ติดตั้งระบบป้องกันการโจมตีด้วยขีปนาวุธจากทางเรือและทางอากาศ และติดตั้งระบบตรวจจับเป้าหมาย พร้อมกับระบบอิเล็กทรอนิคส์ควบคุมการปฏิบัติการรบ

ดาดฟ้าเรือออกแบบให้เป็นลานจอดสำหรับเฮลิคอปเตอร์ 2 ลำรุ่น Sikorsky Sea Stallion รุ่น CH-53D อาวุธประจำเรือประกอบด้วย ขีปนาวุธสู่อากาศ Raytheon Rolling Airframe Missile รัศมี 1 ถีง 9.5 กิโลเมตร และขีปนาวุธหัวรบขนาด 9 กิโลกรัม ความเร็ว 2 มัค ระยะทำการ 12 กิโลเมตรและติดตั้งระบบป้องกันการถูกโจมตีด้วยขีปนาวุธ

ปืนประจำเรือ ขนาด 20 มิลลิเมตร จำนวน 2 ชุดของ Raytheon Phalanx Mark 15 ความเร็ว 3000 นัดต่อนาที รัศมี 1.5 กิโลเมตร และปืนขนาด 25 มิลลิเมตร Mark 38 จำนวน 2 กระบอก และปืนกลขนาด 12.7 มิลลิเมตรจำนวน 8 กระบอก

เรือยกพลขึ้นบกรุ่นนี้ สามารถรองรับเรือยกพลขึ้นบกแบบโฮเวอร์คาร์ฟ ซึ่งเป็นเรือสะเทือนน้ำสะเทือนบกที่มีประสิทธิภาพสูงสำหรับการรุกเข้าโจมตีอย่างรวดเร็ว ซึ่งสามารถบรรทุกรถหุ้มเกราะและรถถัง

By : C. Methas - Managing Editor

USS. Pearl Harbor ฐานปฏิบัติการลอยน้ำ เป็นเรือยกพลขึ้นบกที่ออกแบบให้มีประสิทธิภาพสูงในการปฏิบัติการได้หลากหลายภารกิจของกองทัพเรือสหรัฐฯ ซี่งได้มีการผลิตสร้างขึ้นมาจำนวนทั้งสิ้น 12 ลำด้วยกัน เป็นรุ่นเก่า 8 ลำและรุ่นใหม่ล่าสุดจำนวน 4 ลำ

เรือยกพลขึ้นบกระดับชั้น Dock Landing Ships ออกแบบให้ดาดฟ้าเรือเป็นลานสำหรับเฮลิคอปเตอร์ ส่วนภายในเรือออกแบบให้มีพื้นที่สำหรับบรรทุกยานหุ้มเกราะ รถบรรทุก รถถังและเรือยกพลขึ้นบกประเภทต่าง ๆ โดยมีพื้นที่พื้นที่บรรทุก 67,000 ลูกบาศก์ฟุต สำหรับเรือขนส่งขนาด 20,200 ตารางฟุตสำหรับรถบรรทุก

เรือรุ่นนี้ออกแบบให้มีห้องสำหรับการเคลื่อนพลยกพลขึ้นบกที่สามารถรองรับนาวิกโยธินได้ 500 นาย โดยมีเจ้าหน้าที่ประจำการ 340 นาย และเจ้าหน้าที่ระดับสัญญาบัตร 22 นาย

เครื่องยนต์ดีเซลจำนวน 4 เครื่อง สมรรถนะการทำความเร็วสูงสุด 20 น๊อต ระยะปฏิบัติการไกลถึง 8,000 ไมล์ โดยมีระวางขับน้ำ 16,400 ตัน

เรือรุ่นนี้ติดตั้งระบบป้องกันการโจมตีด้วยขีปนาวุธจากทางเรือและทางอากาศ และติดตั้งระบบตรวจจับเป้าหมาย พร้อมกับระบบอิเล็กทรอนิคส์ควบคุมการปฏิบัติการรบ

ดาดฟ้าเรือออกแบบให้เป็นลานจอดสำหรับเฮลิคอปเตอร์ 2 ลำรุ่น Sikorsky Sea Stallion รุ่น CH-53D อาวุธประจำเรือประกอบด้วย ขีปนาวุธสู่อากาศ Raytheon Rolling Airframe Missile รัศมี 1 ถีง 9.5 กิโลเมตร และขีปนาวุธหัวรบขนาด 9 กิโลกรัม ความเร็ว 2 มัค ระยะทำการ 12 กิโลเมตรและติดตั้งระบบป้องกันการถูกโจมตีด้วยขีปนาวุธ

ปืนประจำเรือ ขนาด 20 มิลลิเมตร จำนวน 2 ชุดของ Raytheon Phalanx Mark 15 ความเร็ว 3000 นัดต่อนาที รัศมี 1.5 กิโลเมตร และปืนขนาด 25 มิลลิเมตร Mark 38 จำนวน 2 กระบอก และปืนกลขนาด 12.7 มิลลิเมตรจำนวน 8 กระบอก

เรือยกพลขึ้นบกรุ่นนี้ สามารถรองรับเรือยกพลขึ้นบกแบบโฮเวอร์คาร์ฟ ซึ่งเป็นเรือสะเทือนน้ำสะเทือนบกที่มีประสิทธิภาพสูงสำหรับการรุกเข้าโจมตีอย่างรวดเร็ว ซึ่งสามารถบรรทุกรถหุ้มเกราะและรถถัง

etetewtgae

Top Rated

error: Content is protected !!