What Car Editor’S Talk “ต่อ โต ขยาย”


ตลอด 5 ปี ของโคอินฟินิตี้ได้ผ่านปัญหาและอุปสรรคต่างๆ แต่เราไม่เคยหยุดที่จะก้าวไปข้างหน้าอย่างมุ่งมั่นด้วยสายตาที่ไม่ละจากเป้าหมายซักวินาทีเดียว เพราะเราทุกคนรู้แน่ชัดว่าหัวใจของเราต้องการอะไร และทำเพื่อใคร

เราผลิตเนื้อหาในนิตยสารด้วยความตั้งใจจริง เพราะทุกตัวอักษรที่สื่อออกไปมันสามารถสื่อความรู้สึกของพวกเราไปถึงคนอ่านได้เสมอ และเรารู้ว่าสิ่งนี้สร้างความแตกต่าง ทำให้เราโตและเป็นที่นิยมในเวลาอันรวดเร็ว

โดยเดือนกันยายน 2560 นี้ก้าวสู่ปีที่ 6 ซึ่งในช่วง 2 ปีที่ผ่านมาเราได้ต่อยอดธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับภาครัฐ และการศึกษา รวมทั้งกิจกรรมเพื่อสังคมที่ได้ทำอย่างต่อเนื่องทั่วประเทศ ถึงเวลาแล้วที่เราจะต่อยอดธุรกิจด้านสื่อ และเปลี่ยนแปลงเว็บไซต์ทั้งหมดของเรา เพื่อตอบสนองการใช้งานของผู้บริโภคสื่อให้เข้าถึงใช้งานได้ง่ายยิ่งขึ้น

ขณะนี้เราได้ปรับโครงสร้างใหม่ทั้งหมดจากเดิมที่ผลิตเนื้อหาในนิตยสารและเว็ปไซต์ มาพัฒนาด้านแอพพลิเคชั่นและโซเชียลมีเดียอย่างเต็มรูปแบบ ตามแผนธุรกิจในระยะปีที่ 6 ถึง ปีที่ 10 การดำเนินธุรกิจในกลุ่มบริษัทของเราได้ทำตามแผนทุกระยะ แต่มีการปรับปรุงต่อยอดตามปัจจัยสภาพเศรษฐกิจโลกและในประเทศ เพื่อให้สอดคล้องกับแผนระยะยาวครอบคลุมถึงกลุ่มประเทศอาเซียนทั้งหมด

อีกสองเดือนข้างหน้าเรามีแผนขยายธุรกิจด้านสื่อออกไปอีก โดยเรามีมุ่งเป้าไปในกลุ่มของเทคโนโลยีและไลฟ์สไตล์ ซึ่งยังคงเนื้อหาคุณภาพจากแบรนด์ระดับโลกเช่นเคย และผสานกับเนื้อหาในประเทศที่ตอบสนองผู้บริโภคในยุคปัจจุบันได้

เราเชื่อว่าในทุกๆ ความเปลี่ยนแปลงนั้น มีโอกาสและความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่กว่าซ่อนอยู่เสมอ เราทุกคนจึงใช้เวลาไปกับการเรียนรู้จากประสบการณ์ และความผิดพลาด เพื่อพัฒนาตนเองให้พร้อมรับโอกาสที่มาถึงตรงหน้า

ขอบคุณทุกท่านที่สนับสนุนด้วยดีเสมอมา

ประกาศิต ปริญญาชัยศักดิ์ Prakasit Parinyachaisak

ตลอด 5 ปี ของโคอินฟินิตี้ได้ผ่านปัญหาและอุปสรรคต่างๆ แต่เราไม่เคยหยุดที่จะก้าวไปข้างหน้าอย่างมุ่งมั่นด้วยสายตาที่ไม่ละจากเป้าหมายซักวินาทีเดียว เพราะเราทุกคนรู้แน่ชัดว่าหัวใจของเราต้องการอะไร และทำเพื่อใคร

เราผลิตเนื้อหาในนิตยสารด้วยความตั้งใจจริง เพราะทุกตัวอักษรที่สื่อออกไปมันสามารถสื่อความรู้สึกของพวกเราไปถึงคนอ่านได้เสมอ และเรารู้ว่าสิ่งนี้สร้างความแตกต่าง ทำให้เราโตและเป็นที่นิยมในเวลาอันรวดเร็ว

โดยเดือนกันยายน 2560 นี้ก้าวสู่ปีที่ 6 ซึ่งในช่วง 2 ปีที่ผ่านมาเราได้ต่อยอดธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับภาครัฐ และการศึกษา รวมทั้งกิจกรรมเพื่อสังคมที่ได้ทำอย่างต่อเนื่องทั่วประเทศ ถึงเวลาแล้วที่เราจะต่อยอดธุรกิจด้านสื่อ และเปลี่ยนแปลงเว็บไซต์ทั้งหมดของเรา เพื่อตอบสนองการใช้งานของผู้บริโภคสื่อให้เข้าถึงใช้งานได้ง่ายยิ่งขึ้น

ขณะนี้เราได้ปรับโครงสร้างใหม่ทั้งหมดจากเดิมที่ผลิตเนื้อหาในนิตยสารและเว็ปไซต์ มาพัฒนาด้านแอพพลิเคชั่นและโซเชียลมีเดียอย่างเต็มรูปแบบ ตามแผนธุรกิจในระยะปีที่ 6 ถึง ปีที่ 10 การดำเนินธุรกิจในกลุ่มบริษัทของเราได้ทำตามแผนทุกระยะ แต่มีการปรับปรุงต่อยอดตามปัจจัยสภาพเศรษฐกิจโลกและในประเทศ เพื่อให้สอดคล้องกับแผนระยะยาวครอบคลุมถึงกลุ่มประเทศอาเซียนทั้งหมด

อีกสองเดือนข้างหน้าเรามีแผนขยายธุรกิจด้านสื่อออกไปอีก โดยเรามีมุ่งเป้าไปในกลุ่มของเทคโนโลยีและไลฟ์สไตล์ ซึ่งยังคงเนื้อหาคุณภาพจากแบรนด์ระดับโลกเช่นเคย และผสานกับเนื้อหาในประเทศที่ตอบสนองผู้บริโภคในยุคปัจจุบันได้

เราเชื่อว่าในทุกๆ ความเปลี่ยนแปลงนั้น มีโอกาสและความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่กว่าซ่อนอยู่เสมอ เราทุกคนจึงใช้เวลาไปกับการเรียนรู้จากประสบการณ์ และความผิดพลาด เพื่อพัฒนาตนเองให้พร้อมรับโอกาสที่มาถึงตรงหน้า

ขอบคุณทุกท่านที่สนับสนุนด้วยดีเสมอมา

ประกาศิต ปริญญาชัยศักดิ์ Prakasit Parinyachaisak

etetewtgae

Top Rated

error: Content is protected !!